Skip to content

Högre yh-examen – utveckla din sakkunskap

Genom en högre YH-examen kan du fördjupa din yrkeskompetens genom den arbetserfarenhet du skaffat dig i arbetslivet. Du lär dig att inhämta och behandla forskningskunskap inom din egen bransch och att tillämpa den i arbetet. Du får färdigheter för bland annat utvecklings- och expertuppgifter inom arbetslivet.

Högre YH-examen ger behörighet för samma offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid universitet.

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

  • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen, eller den som yrkeshögskolan på något annat sätt anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna och
  • minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen. Den arbetserfarenhet som krävs ska vara förvärvad före ingången av den termin då utbildningen börjar. Inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans samt inom musik kan det i stället för arbetserfarenhet fordras konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning. För personer som har avlagt examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå kan såsom arbetserfarenhet också godtas arbetserfarenhet inom branschen i fråga efter avlagd examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå.

Du söker till utbildning via gemensam ansökan till högskolor, vilken ordnas på våren och hösten.

Högre YH-examen består av:

  • fördjupade studier enligt utbildningsområde
  • fritt valbara studier
  • ett lärdomsprov.

Studierna omfattar 60 eller 90 studiepoäng och examen kan avläggas på 1,5-3 år vid sidan om arbetet. Utbildningen ordnas som flerformsstudier, dvs. som närundervisning, studier via nätet och självständiga studier.

En central del av examen utgörs av en utvecklingsuppgift för arbetslivet som genomförs som lärdomsprov. Du kan välja ditt tema utgående från utvecklingsbehovet i dina egna arbetsuppgifter.