Skip to content

Högre yh-examen – utveckla din sakkunskap

Genom en högre YH-examen kan du fördjupa din yrkeskompetens genom den arbetserfarenhet du skaffat dig i arbetslivet. Du lär dig att inhämta och behandla forskningskunskap inom din egen bransch och att tillämpa den i arbetet. Du får färdigheter för bland annat utvecklings- och expertuppgifter inom arbetslivet.

Högre YH-examen ger behörighet för samma offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid universitet.

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

  • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
  • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Du söker till utbildning via gemensam ansökan till högskolor, vilken ordnas två gånger på våren och en gång på hösten.

Högre YH-examen består av:

  • fördjupade studier enligt utbildningsområde
  • fritt valbara studier
  • ett lärdomsprov.

Studierna omfattar 60 eller 90 studiepoäng och examen kan avläggas på 1,5–3 år vid sidan om arbetet. Utbildningen ordnas som flerformsstudier, dvs. som närundervisning, studier via nätet och självständiga studier.

En central del av examen utgörs av en utvecklingsuppgift för arbetslivet som genomförs som lärdomsprov. Du kan välja ditt tema utgående från utvecklingsbehovet i dina egna arbetsuppgifter.