Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Det kan uppkomma störningar idag den 17.8. i bläddrandet av gamla Studieinfos utbildningsutbud. Vi beklagar detta.

Ansökan om överflyttning vid yrkeshögskolor

Gå till tjänsten Yrkeshogskolestudier.fi. Denna sida uppdateras inte.

Om du har inlett studier inom examensinriktad utbildning vid en finländsk yrkeshögskola och du vill byta ut din studieplats mot en annan, kan du inom ramen för ansökan om överflyttning ansöka om byte av studieplats.

Du kan ansöka om överflyttning, om du

  • vill byta till studier inom en annan utbildning i din egen högskola och/eller
  • vill byta till studier vid en annan högskola

Du måste ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Om du studerar vid yrkeshögskola kan du till exempel ansöka om byte av  utbildning eller område. Det är inte möjligt att ansöka om överflyttning till alla utbildningar. Högskolorna kan ibland placera studerande enligt egen praxis och då sker ansökan inte via Studieinfo.

Vid högskolorna kan man också på annat sätt än via överflyttning ta in andra intressanta ämnen eller studieområden i studierna. Du kan ofta flexibelt kombinera olika studier i din examen. Ta reda på möjligheterna och praxis vid den högskola där du studerar.

Ansökningstiderna varierar 

Ansökan om överflyttning utgör separata ansökningar i Studieinfo. Det finns ingen gemensam ansökningstid utan varje högskola kan bestämma sina egna ansökningstider. Kontrollera alltid ansökningstiden i beskrivningen av utbildningen eller hos högskolan.

Ansökningstiderna kan infalla en eller två gånger per år (på våren, på hösten eller både och). Ansökningstiden kan också vara fortgående.

Högskolorna fastställer antagningsgrunderna för överflyttningsansökan

Högskolorna definierar utbildningsvis studierna på basis av vilka överflyttningsstuderande väljs.

Antagningsgrunderna för ansökan om överflyttning kan exempelvis utgå ifrån:

  • tidigare studierätt
  • avlagda högskolestudier som definieras av högskolan
  • studieframgången, vid behov.

Högskolorna kan också kalla överflyttningssökanden till lämplighets- eller urvalsprov.

Du hittar mera information om antagningsgrunderna i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Efter att antagningen inom ansökan om överflyttning är klar, får du information om antagningsresultatet.

Din tidigare studierätt utgår

Din tidigare studierätt utgår efter att du tagit emot en ny studieplats i ansökan om överflyttning. Tiden för avläggandet av studierna förlängs inte, eftersom dina studier för en tidigare examen räknas till godo i den nya examen.

Du hittar ytterligare information om överflyttning av studieplats på högskolornas webbsidor.