Skip to content

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 9.1 kl. 8–23.1 kl. 15. Se alla utbildningar i vårens ansökningar
 

Yrkesstipendium

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen året 2018

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), kan Utbildningsfonden bevilja dig ett yrkesstipendium.

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen senast 31.12.2017

Av de examina som avlagts vid slutet av 2017 beviljas yrkesexamensstipendium endast för fristående examen som har avlagts enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98).

Läs mer om yrkesexamensstipendiet hos Utbildningsfondens webbsidan

Från 1.1.2018 är stipendiet en engångsersättning på 400 euro.

Så här ansöker du

Ansök om yrkesstipendium hos Utbildningsfonden senast inom ett år efter att du har avlagt examen.