Skip to content

Studiecentraler och studiecirklar

Kurser och studiecirklar är studiecentralernas verksamhetsformer. En grupp på minst fem vuxna kan grunda en studiecirkel till exempel på arbetsplatsen, bostadsområdet eller som en del av någon föreningsverksamhet.

I Finland finns 12 studiecentraler med en stor mängd olika medborgarorganisationer, partier och fackförbund i bakgrunden. Studiecentralernas utbildningsutbud formas enligt de ideal som föreningarna i bakgrunden står för.

Den utbildning som studiecentralerna erbjuder delas in i

 • kurser och föreläsningar
 • mera inofficiella studiecirklar, till exempel studiecirklar och inlärningsgrupper.

Man får möjlighet att delta i studiecentralernas kurser antingen via föreningar eller genom att anmäla sig direkt till studiecentralen. Studiecentralerna har inte egentliga verksamhetsutrymmen utan kurserna och studiecirklarna finns där människorna är, i föreningar, på kurscentraler eller till exempel hemma hos kursdeltagarna.

Studiecentralernas kurser leder inte till examen.

Exempel på olika ämnesområden är

 • samhälleliga teman
 • arbetslöshet
 • jämlikhet
 • utbildning inom organisationer och föreningsverksamhet
 • utbildning av förtroendemän inom företag och facklig organisering
 • kultur och konst
 • motion och hälsofostran
 • första hjälp och vildmarkskunskaper
 • medborgarverksamhet och frivillig verksamhet
 • fortbildning av församlingsarbetare.

För förverkligandet av studiecirklar och kurser ordnas handledarutbildning. Handledarutbildningen ger förutsättningar för bland annat ordnande av studiecirkel och andra kunskaper som är till nytta inom föreningsverksamhet och arbetsliv.