Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

En auktoriserad translator gör officiella översättningar

En auktoriserad translator är en expert på översättning som har beviljats rätt att styrka översättningar som juridiskt giltiga.

Du kan få rätt att verka som auktoriserad translator:

  • genom att avlägga examen för auktoriserad translator med godkända vitsord
  • på basis av högskolexamen
  • om du verkar som officiell översättare.

Examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen, beviljar på ansökan rätt att verka som auktoriserad translator.

Examen för auktoriserad translator

I examen visar du:

  • att du behärskar språk- och översättningsfärdighet i examensspråket
  • att du har annan färdighet som behövs i yrkesverksamhet som auktoriserad translator.

Den del som mäter kunskaper i språk- och översättningsfärdighet består av två översättningsuppgifter. Den ena uppgiften är inom rättsvetenskaper och förvaltning, den andra inom antingen ekonomi, teknik eller medicin.

Av de texter som översätts bör det ena språket vara finska, svenska eller samiska. Examen kan också avläggas från ett inhemskt språk till ett annat.

Den del som gäller yrkesutövning som auktoriserad translator förutsätter att du åtminstone bekantar dig med följande:

  • lagen om auktoriserade translatorer
  • statsrådets förordning om auktoriserade translatorer
  • examensgrunderna för auktoriserad translator.

Du kan delta i examen om din hemort är belägen i Finland eller om du har en fast boningsort i ett EU-land eller i ett EEC-land.

Till auktoriserad translator via studier

Om du har avlagt filosofie magister examen eller annan högre högskoleexamen, som består av minst 60 studiepoäng studier i översättningsvetenskaper, behöver du inte avlägga examen för auktoriserad translator.

Studierna ska bestå av universitetsstudier i teoretisk och praktisk översättning. I studierna ska också ingå minst sex studiepoängs studier i auktoriserad översättningsverksamhet.