Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Allmän språkexamen

Allmänna språkexamina är avsedda för vuxna som vill visa sin språkkunskap. I examina mäts den praktiska språkkunskapen i situationer där man måste tala, förstå, skriva eller läsa ett främmande språk.

Du kan avlägga en allmän språkexamen i nio olika språk:

 • engelska
 • finska
 • franska
 • italienska
 • ryska
 • samiska
 • spanska
 • svenska
 • tyska.

Vem som helst kan delta i en språkexamen oberoende av hur och var man har skaffat sin språkkunskap.

Du kan avlägga:

 • grundnivå
 • mellannivå
 • högsta nivå.

Med en examen i finska eller svenska kan en person dessutom visa att hen har den språkkunskap som krävs för finländskt medborgarskap.

Examensdagar och -ställen samt anmälningstider

Examina ordnas beroende på språk och nivå 1-6 gånger om året. De läroanstalter som ordnar examen handhar det praktiska arrangemanget kring examina. Du kan avlägga examina i ett sextiotal läroanstalter runt om i Finland.

Du hittar mer information om examensdagar, -ställen och anmälningstider bakom följande länk: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/examensdagar-och-stallen

Anmäl dig till examen

Anmäl dig till examen då anmälningstiden pågår via det elektroniska anmälningssystemet:

https://yki.opintopolku.fi/yki/ilmoittautuminen

På sidan ser du också aktuella examensavgifter.