Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Sommaruniversitet

I sommaruniversiteten kan vem som helst studera oberoende av ålder och tidigare utbildning. Förutom sommartid ordnar universiteten undervisning också vintertid. Sommartid sker undervisningen i form av intensivkurser under dagen och vintertid ges undervisning främst på kvällstid och under veckoslut.

I Finland finns 20 sommaruniversitet som ger undervisning på över 130 orter.

Sommaruniversiteten ordnar:

  • öppen universitetsundervisning
  • öppen yrkeshögskoleundervisning
  • yrkesinriktad fortbildning och
  • annan utbildning såsom yrkesbildande utbildning, språkundervisning samt utbildning inom konst och kultur.

På sommaruniversitetens abiturient- och gymnasiekurser förbättrar du ditt kunnande i gymnasiets olika läroämnen och förbereder dig för studentskrivningarna. Sommaruniversiteten ordnar också universitetsverksamhet för äldre. Öppen högskoleundervisning ordnas i samarbete med universiteten och yrkeshögskolorna.

Undervisningen är vanligen kortvarig, kursformad. En kursvis deltagaravgift uppbärs.

Mera information om sommaruniversitetens utbildningar och om anmälning till utbildningarna hittar du på sommaruniversitetens webbsidor.