Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 20.3 kl. 8 – 3.4 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan
Läs mer om gemensam ansökan till högskolorna  Frågor om ansökan till högskolornas ansökningsservice (yrkeshögskolor eller universitet)

Separata studier i pedagogik vid universitet

Utbildningen omfattar 60 studiepoäng.

De separata pedagogiska studierna för lärare är avsedda för personer som avlagt en högre högskoleexamen. För att kunna söka till utbildningen krävs att examen innehåller eller att man utöver examen har avlagt minst 60 studiepoäng grund- och ämnesstudier eller motsvarande studier i ett sådant ämne, som undervisas i grundskolan, gymnasiet eller i andra läroanstalter. Du söker till utbildningen inom ramen för särskilda kvoter i respektive ämne.

Lärarbehörighet

Studierna ger pedagogisk behörighet för läraruppgifter i bland annat grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, folkhögskola eller medborgar- och arbetarinstitut. De behörighetskrav som i övrigt ställs på lärare kan variera enligt läroanstaltstyp.

Grundläggande utbildning

Av en ämneslärare i grundskolan krävs minst 60 studiepoängs studier i det ämne som undervisas, eller minst 35 studieveckors grund- och ämnesstudier.

Gymnasium

Av en ämneslärare i gymnasiet krävs minst 120 studiepoäng (55 studieveckor) grund-, ämnes- och fördjupade studier i det ämne som undervisas och i alla övriga ämnen minst 60 studiepoäng (35 studieveckor) grund- och ämnesstudier.

Mera information

Ämnesbenämningarna, innehållet i studierna och betoningarna kan variera enligt universitet. Du får exaktare uppgifter om studierna på universitetens hemsidor.