Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Annan lärarutbildning

Danslärare ι Musikpedagog ι Ridlärare ι Steiner-lärare ι Teater- och danslärare ι Trafiklärare   

Danslärare

Efter att har avlagt YH-examen för danslärare och genomfört studier i danskonst och pedagogik  har du behörighet att arbeta som danslärare inom grundläggande dansundervisning och yrkesutbildning i kommunala och privata läroanstalter.

Musikpedagog

Om du avlagt YH-examen för musikpedagog kan du enligt din inriktning jobba inom undervisning och handledning eller med sakkunniguppgifter exempelvis i musikinstitut, konservatorier, inom den fria bildningen och i musiklekskolor eller inom andra kulturorganisationer.

Ridlärare

Som ridlärare är din huvudsakliga uppgift att lära ut ridning vid en ridskola. Du kan fungera som företagare eller vara i tjänsteförhållande. Du ansvarar för planering och förverkligande av verksamheten. Utbildningen ges som yrkesexamen för vuxna. Utbildningen som förbereder för examen vara 1,5 år.

Steiner-lärare

Utbildning för Steiner-lärare ges vid Snellman-korkeakoulu. Allmänna studier inom Steinerpedagogik är en förutsättning för ansökan till lärarutbildningen. De allmänna studierna kan du genomföra som heldagsstudier på ett år och som deltidsstudier på två år.

Svenskspråkig steinerpedagogisk utbildning har ordnats vid Mikaelskolan i Ekenäs i samarbete med Snellman-korkeakoulu. Närmare information per e-post: stellanova@hotmail.com

Se också Snellman-korkeakoulu

Teater- och danslärare

Utbildningsprogrammen för teater- och danslärare är två-åriga magisterprogram (120 studiepoäng), som bygger på kandidatexamen inom denna konstart.

Trafiklärare

Specialyrkesexamen för trafiklärare ger färdighet att fungera som körlärare för personbil vid en bilskola. Valbara delar av examen ger rätt att fungera som körlärare för motorcykel och tyngre fordon.

Utbildning ges vid Jyväskylän liikenneopettajaopisto.

För tillfället pågår en svenskspråkig utbildning i Vasa som avslutas år 2015. Beslut om tidpunkten för följande utbildning kommer att fattas under år 2015. Mera information ger Jyväskylän liikenneopettajaopisto, jorma.perala(at)jao.fi