Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Högskolestudier för vuxna

""

Vid yrkeshögskola ι Vid universitet

Vuxenstudier är möjliga vid både yrkeshögskola och universitet. Utbildningarna kan du genomföra bland annat som närstudier, distansstudier eller som nätbaserade studier.

Studier vid sidan om arbete

Inom vuxeutbildning är det i allmänhet möjligt att studera vid sidan om arbetet. Antalet närundervisningstimmar är mindre än inom utbildning för unga. Dessutom ordnas undervisningen ofta på kvällar eller under veckoslut. Ofta är det fråga om flerformsstudier, med bland annat självständiga studier på distans och nätstudier. Vid vissa högskolor är det också möjligt att genomföra studier på engelska.

Vid yrkeshögskola

Som vuxen kan du studera inom:

  • utbildning som leder till yrkeshögskolexamen
  • utbildning som leder till högre yrkeshögskolexamen
  • öppen yrkeshögskolundervisning
  • avgiftsbelagd fortbildning.

Vid yrkeshögskolan ordnas utbildningar som dag- eller flerformsundervisning. Dagundervisningen sker på heltid, medan studier inom flerformsundervisningen kan ske vid sidan om arbetet. I övrigt motsvarar utbildningarna varandra. Om du från tidigare har en institut- eller yrkesinriktad examen på högre nivå, kan du uppdatera examen till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningsarrangemangen skiljer sig inom flerforms- och dagundervisningen.

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen kan du avlägga en högre yrkeshögskoleexamen, som är en arbetslivsinriktad, speciellt för vuxna planerad examen.

Ansökan

Utbildningar som leder till yrkeshögskolexamina ingår i den gemensamma ansökan. Till en del utbildningar söker man i separat ansökan. Om du har genomfört studier omfattande minst 60 studiepoäng, kan du via den s.k. öppna leden söka till examensstuderande vid en yrkeshögskola.

Läs mera om yrkeshögskolestudier

Separat ansökan till yrkeshögskolor

Vid universitet

Vid universitet kan du som vuxen studera:

  • för universitetsexamen
  • inom universitetens fortbildning (inklusive specialiseringsstudier)
  • inom den öppna universitetsundervisningen.

Ansökan

Du söker till utbildning som leder till universitetsexamen genom den gemensamma ansökan eller i separata ansökningar. I gemensam ansökan kan du samtidigt söka till flera universitet. I separat ansökan söker du direkt till det universitet som ordnar utbildningen.

Inom många branscher finns det skräddarsydda magisterprogram och andra utbildningar till vilka antagningen sker separat. Vid universitet kan du också avlägga vetenskapliga fortsättningsexamina (licentiatexamen och doktorsexamen).

Om du har genomfört studier omfattande minst 60 studiepoäng, till exempel som öppna högskolestudier, kan du söka via den s.k. öppna leden till examensstuderande vid universitet.

Läs mera om universitetsstudier

Separat ansökan till universitet