Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Det har blivit lättare för vuxna att studera, eftersom de formella hindren har undanröjts. Tidigare studieprestationer kan vanligtvis räknas till godo i din nya examen. Din studietid förkortas och du blir snabbare färdig.

Gymnasierna, yrkesläroanstalterna och högskolorna har alla sina egna regler och system för hur tidigare studier räknas till godo i examen. Oftast får de tidigare studierna inte vara för gamla. Du måste ha betyg eller intyg över tidigare studier, arbetserfarenhet och andra prestationer.

Vuxengymnasium

När du anmäler dig till vuxengymnasium och börjar avlägga gymnasiets lärokurs, utarbetar du en individuell studieplan. I den beskrivs tidigare studier och hur de räknas till godo i dina studier.

Yrkesutbildning

Om du avlägger en yrkesinriktad examen, får du i början av studierna en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas din tidigare utbildning och det kunnande du inhämtat genom arbete och på fritiden samt de områden inom vilka du behöver utbildning. Det väsentliga är att du behärskar kraven på yrkesskicklighet som fastställs i examensgrunderna.

Högskola

Om du studerar vid en högskola, har du rätt att få dina kunskaper identifierade och erkända i den mån du redan har kunskaper som motsvarar målen i läroplanen.

Kunskaper som du inhämtat före eller under studierna räknas till godo i din examen. De tidigare kunskaperna kan vara kunskaper som inhämtats genom formell utbildning, till exempel i tidigare universitets- eller yrkeshögskolestudier, eller på annat sätt, till exempel i arbetslivet eller genom studentkårsverksamhet.

Studier som du genomfört tidigare vid andra högskolor eller läroanstalter kan räknas till godo antingen så att de ersätter studier med motsvarande innehåll som ingår i examen eller inkluderas som sådana i examen.

Tillgodoräknandet av tidigare studier och studier som genomförts på annat håll varierar mellan olika högskolor, fakulteter och utbildningar. Kunskaperna måste motsvara målen för examen och för studieperioden. Villkoret är ofta att de tidigare studierna inte är mer än tio år gamla.