Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Närundervisning: klassundervisning, föreläsning, grupparbete

Tradenomiopiskelija istuu luokassa ja seuraa ryhmätyön esittämistä. Kuva: Eveliina Linkoheimo

Närundervisning

Närundervisning ordnas på en bestämd plats en bestämd tid. Närundervisning lämpar sig för den som har möjlighet att delta regelbundet i undervisningen.

Närundervisning innebär i allmänhet traditionell undervisning i klass, där den studerande

  • deltar i föreläsningar, övningsgrupper, seminarier eller i annan undervisning som ges av en lärare
  • utför studierelaterade uppgifter och skriver föreläsningsförhör
  • skriver självständigt boktentamina (litteraturförhör).

Närundervisningen kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, tentamina eller till exempel en studiecirkel. Till studierna kan bland annat höra att göra anteckningar, delta i grupparbeten och diskussioner eller se på videor.

Föreläsning

Under en föreläsning, som är den vanligaste undervisningsformen i högskolestudier, leder läraren behandlingen av ämnet. Det är inte alltid obligatoriskt att delta i föreläsningar men det lönar sig, eftersom det som behandlas under en föreläsning inte nödvändigtvis går att hitta i någon bok.

Grupparbete

På alla utbildningsnivåer är det vanligt med grupparbeten, övningar och seminarier. Grupparbeten ingår också i virtuella studier.

Grupparbete innebär att gruppen, och i synnerhet de enskilda medlemmarna, lär sig aktivt och interaktivt, ofta så att de stärker och tillämpar det de lärt sig. Gruppen behandlar fakta, tar ställning, bedömer och tillämpar. Diskussioner i gruppen stödjer lärandet och minnet.

Under övningar tillämpar du i praktiken det du lärt dig på föreläsningarna. Syftet med högskolornas seminarier är att du under lärarens handledning övar dig i forskningsarbete och vetenskaplig diskussion. Vanligtvis ska du under seminariet självständigt eller tillsammans med någon annan utarbeta en skriftlig presentation i något ämne. Grupparbete är i allmänhet förknippat med diskussioner och behandling av de studerandes arbeten.