Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Närundervisning: klassundervisning, föreläsning, grupparbete

Tradenomiopiskelija istuu luokassa ja seuraa ryhmätyön esittämistä. Kuva: Eveliina Linkoheimo

Närundervisning

Närundervisning ordnas på en bestämd plats en bestämd tid. Närundervisning lämpar sig för den som har möjlighet att delta regelbundet i undervisningen.

Närundervisning innebär i allmänhet traditionell undervisning i klass, där den studerande

  • deltar i föreläsningar, övningsgrupper, seminarier eller i annan undervisning som ges av en lärare
  • utför studierelaterade uppgifter och skriver föreläsningsförhör
  • skriver självständigt boktentamina (litteraturförhör).

Närundervisningen kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, tentamina eller till exempel en studiecirkel. Till studierna kan bland annat höra att göra anteckningar, delta i grupparbeten och diskussioner eller se på videor.

Föreläsning

Under en föreläsning, som är den vanligaste undervisningsformen i högskolestudier, leder läraren behandlingen av ämnet. Det är inte alltid obligatoriskt att delta i föreläsningar men det lönar sig, eftersom det som behandlas under en föreläsning inte nödvändigtvis går att hitta i någon bok.

Grupparbete

På alla utbildningsnivåer är det vanligt med grupparbeten, övningar och seminarier. Grupparbeten ingår också i virtuella studier.

Grupparbete innebär att gruppen, och i synnerhet de enskilda medlemmarna, lär sig aktivt och interaktivt, ofta så att de stärker och tillämpar det de lärt sig. Gruppen behandlar fakta, tar ställning, bedömer och tillämpar. Diskussioner i gruppen stödjer lärandet och minnet.

Under övningar tillämpar du i praktiken det du lärt dig på föreläsningarna. Syftet med högskolornas seminarier är att du under lärarens handledning övar dig i forskningsarbete och vetenskaplig diskussion. Vanligtvis ska du under seminariet självständigt eller tillsammans med någon annan utarbeta en skriftlig presentation i något ämne. Grupparbete är i allmänhet förknippat med diskussioner och behandling av de studerandes arbeten.