Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: Kom ihåg att lägga till nödvändiga bilagor i din ansökningsblankett före kl. 15 onsdagen 23.9.
Om du inte lyckas lägga bilagor, kan du skicka dem direkt till de högskolor som du har sökt till.

Se yrkeshögskolornas ansökningsservice
Se universitetens ansökningsservice

Närundervisning: klassundervisning, föreläsning, grupparbete

Tradenomiopiskelija istuu luokassa ja seuraa ryhmätyön esittämistä. Kuva: Eveliina Linkoheimo

Närundervisning

Närundervisning ordnas på en bestämd plats en bestämd tid. Närundervisning lämpar sig för den som har möjlighet att delta regelbundet i undervisningen.

Närundervisning innebär i allmänhet traditionell undervisning i klass, där den studerande

  • deltar i föreläsningar, övningsgrupper, seminarier eller i annan undervisning som ges av en lärare
  • utför studierelaterade uppgifter och skriver föreläsningsförhör
  • skriver självständigt boktentamina (litteraturförhör).

Närundervisningen kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, tentamina eller till exempel en studiecirkel. Till studierna kan bland annat höra att göra anteckningar, delta i grupparbeten och diskussioner eller se på videor.

Föreläsning

Under en föreläsning, som är den vanligaste undervisningsformen i högskolestudier, leder läraren behandlingen av ämnet. Det är inte alltid obligatoriskt att delta i föreläsningar men det lönar sig, eftersom det som behandlas under en föreläsning inte nödvändigtvis går att hitta i någon bok.

Grupparbete

På alla utbildningsnivåer är det vanligt med grupparbeten, övningar och seminarier. Grupparbeten ingår också i virtuella studier.

Grupparbete innebär att gruppen, och i synnerhet de enskilda medlemmarna, lär sig aktivt och interaktivt, ofta så att de stärker och tillämpar det de lärt sig. Gruppen behandlar fakta, tar ställning, bedömer och tillämpar. Diskussioner i gruppen stödjer lärandet och minnet.

Under övningar tillämpar du i praktiken det du lärt dig på föreläsningarna. Syftet med högskolornas seminarier är att du under lärarens handledning övar dig i forskningsarbete och vetenskaplig diskussion. Vanligtvis ska du under seminariet självständigt eller tillsammans med någon annan utarbeta en skriftlig presentation i något ämne. Grupparbete är i allmänhet förknippat med diskussioner och behandling av de studerandes arbeten.