Skip to content

OBS! Ansökningstiderna i gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt i övriga samordnade ansökningssystem efter grundskolan fortsätter
fram till 7.4.2021 kl. 15. 

Se utbildningar i gemensam ansökan
Se utbildningar i ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
Se utbildningar i ansökan till handledande utbildningar

Frågor om ansökan till info@studieinfo.fi

 

 

Högskolorna publicerar resultat från vårens första gemensamma ansökan under vårens gång.
Alla resultat publiceras senast 4.6.2021.
Du kan följa med antagningsprocessen i Min Studieinfo under Ansökningar och mottagande av studieplats.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Närundervisning: klassundervisning, föreläsning, grupparbete

Tradenomiopiskelija istuu luokassa ja seuraa ryhmätyön esittämistä. Kuva: Eveliina Linkoheimo

Närundervisning

Närundervisning ordnas på en bestämd plats en bestämd tid. Närundervisning lämpar sig för den som har möjlighet att delta regelbundet i undervisningen.

Närundervisning innebär i allmänhet traditionell undervisning i klass, där den studerande

  • deltar i föreläsningar, övningsgrupper, seminarier eller i annan undervisning som ges av en lärare
  • utför studierelaterade uppgifter och skriver föreläsningsförhör
  • skriver självständigt boktentamina (litteraturförhör).

Närundervisningen kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, tentamina eller till exempel en studiecirkel. Till studierna kan bland annat höra att göra anteckningar, delta i grupparbeten och diskussioner eller se på videor.

Föreläsning

Under en föreläsning, som är den vanligaste undervisningsformen i högskolestudier, leder läraren behandlingen av ämnet. Det är inte alltid obligatoriskt att delta i föreläsningar men det lönar sig, eftersom det som behandlas under en föreläsning inte nödvändigtvis går att hitta i någon bok.

Grupparbete

På alla utbildningsnivåer är det vanligt med grupparbeten, övningar och seminarier. Grupparbeten ingår också i virtuella studier.

Grupparbete innebär att gruppen, och i synnerhet de enskilda medlemmarna, lär sig aktivt och interaktivt, ofta så att de stärker och tillämpar det de lärt sig. Gruppen behandlar fakta, tar ställning, bedömer och tillämpar. Diskussioner i gruppen stödjer lärandet och minnet.

Under övningar tillämpar du i praktiken det du lärt dig på föreläsningarna. Syftet med högskolornas seminarier är att du under lärarens handledning övar dig i forskningsarbete och vetenskaplig diskussion. Vanligtvis ska du under seminariet självständigt eller tillsammans med någon annan utarbeta en skriftlig presentation i något ämne. Grupparbete är i allmänhet förknippat med diskussioner och behandling av de studerandes arbeten.