Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Inlärning i arbetet, praktik, mentorskap, projektstudier

""

Arbetspraktik och inlärning i arbetet

För att inhämta, upprätthålla och utveckla yrkeskompetens är det viktigt att studera på en arbetsplats i autentisk arbetsmiljö och autentiska situationer. Inlärningen i arbetet kan utgöra en central del av examen.

I yrkes- och yrkeshögskoleutbildning är inlärning i arbetet en del av examen. I universitetsstudierna ingår också ofta praktik.

Under praktiken får du tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiska situationer i arbetslivet. Samtidigt kan du redan under studietiden knyta kontakter med arbetsgivare inom din bransch.

Handledd praktik är en del av den professionella utvecklingen och karriärutvecklingen. Målet är att du bekantar dig med praktiska arbetsuppgifter, utvecklar din yrkeskompetens och tillämpar dina kunskaper och färdigheter i arbetslivet.

Inlärning i arbetet genomförs genom samarbete mellan läroanstalten och företaget. Läroanstalten svarar för de praktiska arrangemangen. Inlärning i arbetet grundar sig på ett skriftligt avtal mellan läroanstalten och arbetsgivaren.

Du har under inlärningen i arbetet rätt till samma studiesociala förmåner som under studietiden i övrigt. Får du lön under inlärningen i arbetet minskar eventuellt förmånerna.

Läroavtal

Ett läroavtal grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtal mellan en arbetsgivare och en studerande som fyllt 15 år och omfattar utbildning till ett yrke på en arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen kompletteras med teoretiska studier. Cirka 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där en arbetsplatsutbildare ansvarar för att utbilda den studerande. Läroavtalet förutsätter en lämplig arbetsplats.

Mentorskap

Mentorskap betyder att en erfaren och kunnig person (mentor) erbjuder en person (adept) som har vilja och förmåga att utvecklas professionellt stöd och ett bollplank. Målet med mentorskap är att adepten utvecklas i sitt yrke och som människa, får en klarare bild av sin karriär och har framgång i arbetet och studierna.

Mentorskap utgår alltid från adeptens behov och önskemål. Mentorskap förekommer i både yrkeshögskolor och universitet.

Projektstudier

Projektstudier innebär antingen att studerande genomför egna projekt eller genomgår projektperioder på arbetsplatser som en del av studierna. Du ska alltid komma överens med läraren om projektstudier.

I projektstudier utför de studerande i allmänhet kursuppgifter enligt läroplanen åt en uppdragsgivare. Uppgifterna anknyter till studieperioden. Under projektperioden utför de studerande utöver företagets arbetsuppgifter också inlärningsuppgifter som läraren gett på förhand.