Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Distansstudier och virtuella studier

""

Distansstudier

Distansstudier är ett bra alternativ om du har svårt att delta i närundervisning. Distansstudier ger dig möjlighet att studera oberoende av tid och plats. I allmänhet betyder distansstudier det samma som virtuella studier.

  • Distansstudier förutsätter egen aktivitet.
  • För en webbkurs behöver du en dator och internetanslutning.
  • Du kan studera när det passar dig bäst. Kom ihåg att planera din tidsanvändning rätt, eftersom uppgifterna ska lämnas in på bestämda dagar.

Virtuella studier

Virtuella studier bedrivs ofta i en för ändamålet utvecklad webbaserad lärmiljö eller webbplats. Via nätet får du tillgång till kursmaterial som du kan studera självständigt eller under lärarens ledning.

På traditionella kurser kan studerande ställa frågor till utbildaren, föra diskussioner eller göra grupparbeten. De samma kommunikationsformer används också vid virtuella studier.

Av en nätstuderande krävs mera aktivitet än av den som studerar inom närundervisning. En nätstuderande är socialt närvarande på nätet i och med att han eller hon skriver ned sina tankar som kommentarer. I klassen eller i föreläsningssalen är man antingen närvarande eller så gör man något helt annat. På nätet lyckas detta inte, eftersom en tyst åskådare är osynlig.

Webbkurserna kan också omfatta möten och närundervisning. Vissa kurser genomförs i sin helhet på nätet. Under kurserna får du individuell handledning av läraren genom diskussioner i lärmiljön, per e-post eller telefon. Du kan också kommunicera med andra studerande på nätet.

De virtuella studierna och den webbaserade lärmiljön förutsätter inga speciella färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, utan det räcker med grundläggande kunskaper i internet och e-post. Virtuella studier är i allmänhet också möjliga även om du befinner dig utomlands.

Läs mera om distansstudier på Utbildningsstyrelsens webbsidor.