Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Studera vid sidan av arbetet?

""

Som vuxen lönar det sig att studera. Vuxenstudier har blivit lättare, eftersom de formella hindren har undanröjts. Vuxna studerar oftast vid sidan av arbetet.

Det är annorlunda att lära sig som vuxen än som ung. Vuxna har en gedigen arbets- och livserfarenhet som de på många sätt kan utnyttja i studierna.

Nuförtiden kan tidigare studieprestationer räknas till godo. Oberoende av om du inhämtat din kompetens genom studier, arbete eller på fritiden räknas den till godo i din examen. Du blir alltså snabbare färdig och din studietid förkortas. Målet är att ytterligare förbättra studiemöjligheterna för vuxna genom att främja självstudier, distansstudier och virtuella studier.

Sök information om utbildning

För att söka till utbildning förutsätts att du är företagsam, noggrann och har reda på ansökningstiderna. Ansökningstiden och -sättet varierar mellan olika utbildningar. En del utbildningar ingår i gemensam ansökan, till andra söker man separat.

Ansökan till vuxengymnasier och yrkesinriktad vuxenutbildning skickas direkt till läroanstalten. Till vuxengymnasier anmäler du dig vanligtvis i månadsskiftet maj-juni eller i början av augusti eller januari. Du kan inleda studierna i början av varje period. Inom yrkesinriktad vuxenutbildning varierar ansökningstiden. Oftast är ansökningstiden fortlöpande och läroanstalterna fyller studieplatserna längs med året.

Vuxna som inte avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan också söka till yrkesutbildning för unga via gemensam ansökan som ordnas två gånger per år, på våren och hösten. Du kan inte söka via den gemensamma ansökan för unga, om du har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.

Till studier som leder till yrkeshögskole- eller universitetsexamen söker du via en gemensam ansökan. Universiteten har också separata antagningar, varvid ansökan skickas direkt till universitetet.

Om ansökan till utbildning inom fri bildning (exempelvis folkhögskolor) får du information av utbildningsanordnaren.

Ställ upp realistiska mål

Studievardagen fordrar disciplin. Det lönar sig att göra upp en realistisk studieplan. Att kombinera arbete, familj och studier är en utmaning. För hård takt kan leda till att du tappar sugen. Det behövs uthållighet och motivation för att orka med sina skoluppgifter.

Vuxenstudier innebär till stor del att lära sig av andra studerande. Genom att skapa nätverk kommer du vidare i din karriär. Det lönar sig att utreda hur studierna ska finansieras innan du börjar studera. Stödets omfattning beror på din livssituation. Stödformerna varierar beroende på om du arbetar eller är arbetslös.

Kurskamraterna kan ge värdefulla tips och hjälp. Det är viktigt att dela med sig av sina kunskaper från tidigare studier och arbeten till sina kamrater.

Gör upp en läsordning

Du kommer helt säkert att ha knappt om tid. Det är svårt att få dygnets timmar att räcka till för både arbete, familj och studier.