Skip to content

Paus från arbetslivet

""

Genom studieledighet och alterneringsledighet kan du vid behov ta en paus från arbetslivet. Studieledigheten förutsätter studier, medan alterneringsledigheten kan utnyttjas också till annat än studier.

Studieledighet

Du kan vara studieledig högst två år under en period av fem år. Studieledigheten kan tas på deltid eller heltid. Under studieledigheten kan du studera vid en läroanstalt som står under offentlig tillsyn.

Arbetstagare som varit anställda på heltid minst ett år under en eller flera perioder kan ansöka om högst två års studieledighet. Om heltidsanställningen hos samma arbetsgivare har pågått minst tre månader under en eller flera perioder, kan arbetstagaren ansöka om fem dagar studieledighet.

Studieledigheten är oavlönad, ifall du inte särskilt kommit överens om lön med arbetsgivaren. Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden eller studiestöd bestående av studiepenning och bostadstillägg hos Fpa samt om statsborgen för studielån.

Anställningsförmåner

Under studieledigheten fortsätter anställningen som vanligt, förutom att du som regel blir utan de förmåner som baserar sig på anställningsförhållandet. Du får dock semester för högst 30 dagar studieledighet.

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet kan utnyttjas på det sätt du önskar, till exempel för studier. Under alterneringsledigheten är du ledig men anställningen hos arbetsgivaren fortsätter.

Minimilängden för alterneringsledighet är 100 kalenderdagar och maximilängden 180 kalenderdagar.

För att kunna ansöka om alterneringsledighet måste du ha en arbetshistoria som omfattar minst 20 år och ha varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader. Mera information om villkor för alterneringsledigheten får du på närmaste TE-byrå.

Under alterneringsledigheten utbetalas alterneringsersättning, som utgör 70 procent av arbetslöshetsersättningen. Under alterneringsledigheten anställer arbetsgivaren en person som anmält sig på arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande.

Läs mera om alterneringsledighet på TE-tjänsternas webbplats