Skip to content

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 9.1 kl. 8–23.1 kl. 15. Se alla utbildningar i vårens ansökningar
 

Avbrutna studier

Grundläggande utbildning ι Gymnasium ι Yrkesutbildning ι Yrkeshögskola ι Universitet

Du kan slutföra avbrutna studier senare. Det finns olika alternativ för att slutföra studierna. Fråga läroanstalten eller arbets- och näringsbyrån. Det kan hända att du måste ansöka om en ny studieplats.

Grundläggande utbildning

Om den grundläggande utbildningen blivit på hälft, kan du slutföra studierna i ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Dina tidigare studier beaktas, så du behöver inte börja helt om från början.

Läs mera om hur du kan slutföra den grundläggande utbildningen.

Gymnasium

Du kan slutföra avbrutna gymnasiestudier i ett vuxengymnasium, vissa folkhögskolor och i distansgymnasiet. Till vuxengymnasium söker du direkt till den läroanstalt som ordnar utbildningen. Innan studierna inleds deltar du i ett handledningssamtal, där ni bland annat går igenom gamla betyg.

Du kan återuppta studierna där du avbröt dem. Slutförda gymnasiekurser kan räknas till godo i de nya studierna, så du behöver inte börja om från början. Utöver gymnasiestudier kan också andra studier, såsom gemensamma studier inom grundläggande yrkesutbildning eller öppna högskolestudier, räknas till godo i examen.

I vuxengymnasiet ges undervisningen i allmänhet på kvällen, så det går att studera vid sidan av arbetet. En del läroanstalter ger också undervisning dagtid. Gymnasiestudierna kan i sin helhet slutföras på nätet.

Läs mera om vuxengymnasiet.

Yrkesutbildning

En yrkesinriktad examen som blivit på hälft lönar sig att slutföra som vuxenutbildning. Då avlägger du examen som fristående examen. Kontakta en läroanstalt som ordnar utbildning inom branschen.

Om du vill avlägga en avbruten yrkesinriktad grundexamen som heltidsstudier inom utbildningen för unga, måste du söka till utbildningen på nytt via gemensam ansökan. Du kan söka via gemensam ansökan, om du inte tidigare avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.

I vuxenutbildningen avlägger du examen som fristående examen genom att studera vid sidan av arbetet.

Du kan också slutföra examen genom läroavtal.

Läs mera om yrkesutbildning för unga.

Läs mera om fristående examina.

Yrkeshögskola

Om du önskar slutföra en avbruten yrkeshögskoleexamen, lönar det sig att fråga den yrkeshögskola där du studerat.

Om studierätten inte längre är i kraft, måste du i allmänhet söka in på nytt. När du har fått studierätt, kan dina tidigare prestationer inkluderas i examen.

Läs mera om yrkeshögskolestudier.

Universitet

Om du önskar slutföra avbrutna universitetsstudier, lönar det sig att fråga det universitet där du studerat. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet, kan du förlora din studierätt. Universitetet kan dock återställa studierätten. När du har fått studierätt, kan dina tidigare prestationer inkluderas i examen.

Läs mera om universitetsstudier.