Skip to content

Folkhögskolor

""

I Finland finns 87 folkhögskolor. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Det finns 16 svenskspråkiga folkhögskolor.

Man kan dela in folkhögskolorna i fyra grupper enligt samfund och karaktär:

  • obundna
  • kristna
  • samhällsvetenskapliga och
  • skolor med utbildning för särskilda grupper.

Folkhögskolorna ordnar både allmänbildande och yrkesinriktad utbildning. Du kan välja bland långa studielinjer eller kortare kurser. Folkhögskolorna har internat, där du kan bo under studietiden.

Långa studielinjer

""

Folkhögskolornas långa eller allmänbildande studielinjer (minst åtta veckor) börjar vanligen i månadsskiftet augusti-september och slutar i månadsskiftet april-maj. Studietiden varierar, men är vanligen ett läsår.

Exempel på långa studielinjer är:

  • Studielinjer för vilka folkhögskolorna planerar innehållet. Du kan studera samhälleliga ämnen, kommunikation, språk, konstämnen eller ämnen inom vården. Vid en del folkhögskolor ordnas studiehelheter på universitetsnivå i form av öppna universitetsstudier och utbildning för invandrare.
  • Yrkesinriktade utbildningar, ordnas i allmänhet inom fritidsverksamhet och idrott. Vid en folkhögskola kan du studera till exempel till barnskötare, ungdomsledare, artesan, medieassistent, handledare i teckenspråk, vildmarksguide eller skolgångsbiträde.
  • Grundskolelinjen, tiondeklassen eller studentlinjen. På studentlinjerna kan du studera både enskilda ämnen och avlägga studentexamen.

Kortkurser

På folkhögskolornas kortkurser kan du koncentrera dig till exempel på intensiva språkstudier, förbättra dina kunskaper i datateknik, gå en kurs i oljefärgsmålning eller möbelrestaurering. I utbudet ingår också kurser i mänskliga relationer på arbetsplatser, pensionärsverksamhet och naturkurser för hela familjen. Kortkursernas längd varierar från ett veckoslut till några veckor.

Ansökningstider och inträdeskrav

Folkhögskolorna fastställer ansökningstiderna och inträdeskraven för sina utbildningar. Du söker antingen med en fritt formulerad ansökan eller med folkhögskolans egen ansökningsblankett.