Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 13.3–3.4. Se utbildningarna 

 

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 20.3 kl. 8 – 3.4 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan
Läs mer om gemensam ansökan till högskolorna  Frågor om ansökan till högskolornas ansökningsservice (yrkeshögskolor eller universitet)

Arbetskraftsutbildning – via studier tillbaka till arbetslivet

Arbetskraftsutbildning är utbildning för personer i arbetsför ålder. Du kan bli antagen till utbildningen om du är arbetslös eller hotas av arbetslöshet. Målsättningen är att förbättra dina möjligheter att hållas på arbetsmarknaden eller att komma in på arbetsmarknaden på nytt.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråer) väljer studeranden till utbildningen, som i första hand är yrkesutbildning, exempelvis utbildning som förbereder för grund- eller yrkesexamen eller yrkesinriktad tilläggsutbildning. Arbetskraftsutbildningen består vanligen av fortsättnings- och tilläggsutbildning för den yrkeskompetens som man skaffat redan tidigare.

Arbetskraftsutbildning kan också vara:

  • utbildning för unga som vill ha en ny inriktning i sitt liv
  • utbildning för personer som varit länge borta från arbetslivet
  • utbildning för äldre personer eller andra specialgrupper
  • förberedande utbildning, som handleder för viss bransch eller som utvecklar förutsättningarna att söka efter arbete.

Utbildningen kan också inkluderas i stödsysselsättning eller rehabilitering och på det viset ge bättre möjligheter att få ett arbete.

Med arbetskraftsutbildningen kan du dessutom slutföra universitets- eller yrkeshögskolestudier som blivit på hälft.

Företagarutbildning

Du kan också delta i företagarutbildning inom ramen för arbetskraftsutbildning. Utbildningen kan passa dig som planerar företagsverksamhet eller grundande av eget företag. Du får grundkunskaper om företagande och hjälp med att utveckla företagsidén.

Hur söker man till utbildningen?

Du söker till arbetskraftsutbildning via arbets- och näringsbyrån. Du kan fylla i en elektronisk blankett eller skicka in en ansökningsblankett som du fått på TE-byrån.