Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Arbetskraftsutbildning – via studier tillbaka till arbetslivet

Arbetskraftsutbildning är utbildning för personer i arbetsför ålder. Du kan bli antagen till utbildningen om du är arbetslös eller hotas av arbetslöshet. Målsättningen är att förbättra dina möjligheter att hållas på arbetsmarknaden eller att komma in på arbetsmarknaden på nytt.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråer) väljer studeranden till utbildningen, som i första hand är yrkesutbildning, exempelvis utbildning som förbereder för grund- eller yrkesexamen eller yrkesinriktad tilläggsutbildning. Arbetskraftsutbildningen består vanligen av fortsättnings- och tilläggsutbildning för den yrkeskompetens som man skaffat redan tidigare.

Arbetskraftsutbildning kan också vara:

  • utbildning för unga som vill ha en ny inriktning i sitt liv
  • utbildning för personer som varit länge borta från arbetslivet
  • utbildning för äldre personer eller andra specialgrupper
  • förberedande utbildning, som handleder för viss bransch eller som utvecklar förutsättningarna att söka efter arbete.

Utbildningen kan också inkluderas i stödsysselsättning eller rehabilitering och på det viset ge bättre möjligheter att få ett arbete.

Med arbetskraftsutbildningen kan du dessutom slutföra universitets- eller yrkeshögskolestudier som blivit på hälft.

Företagarutbildning

Du kan också delta i företagarutbildning inom ramen för arbetskraftsutbildning. Utbildningen kan passa dig som planerar företagsverksamhet eller grundande av eget företag. Du får grundkunskaper om företagande och hjälp med att utveckla företagsidén.

Hur söker man till utbildningen?

Du söker till arbetskraftsutbildning via arbets- och näringsbyrån. Du kan fylla i en elektronisk blankett eller skicka in en ansökningsblankett som du fått på TE-byrån.