Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Arbetskraftsutbildning – via studier tillbaka till arbetslivet

Arbetskraftsutbildning är utbildning för personer i arbetsför ålder. Du kan bli antagen till utbildningen om du är arbetslös eller hotas av arbetslöshet. Målsättningen är att förbättra dina möjligheter att hållas på arbetsmarknaden eller att komma in på arbetsmarknaden på nytt.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråer) väljer studeranden till utbildningen, som i första hand är yrkesutbildning, exempelvis utbildning som förbereder för grund- eller yrkesexamen eller yrkesinriktad tilläggsutbildning. Arbetskraftsutbildningen består vanligen av fortsättnings- och tilläggsutbildning för den yrkeskompetens som man skaffat redan tidigare.

Arbetskraftsutbildning kan också vara:

  • utbildning för unga som vill ha en ny inriktning i sitt liv
  • utbildning för personer som varit länge borta från arbetslivet
  • utbildning för äldre personer eller andra specialgrupper
  • förberedande utbildning, som handleder för viss bransch eller som utvecklar förutsättningarna att söka efter arbete.

Utbildningen kan också inkluderas i stödsysselsättning eller rehabilitering och på det viset ge bättre möjligheter att få ett arbete.

Med arbetskraftsutbildningen kan du dessutom slutföra universitets- eller yrkeshögskolestudier som blivit på hälft.

Företagarutbildning

Du kan också delta i företagarutbildning inom ramen för arbetskraftsutbildning. Utbildningen kan passa dig som planerar företagsverksamhet eller grundande av eget företag. Du får grundkunskaper om företagande och hjälp med att utveckla företagsidén.

Hur söker man till utbildningen?

Du söker till arbetskraftsutbildning via arbets- och näringsbyrån. Du kan fylla i en elektronisk blankett eller skicka in en ansökningsblankett som du fått på TE-byrån.