Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

 

Gemensam ansökan till högskolor: Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo–tjänsten. Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter.
Samtliga antagningsresultat i vårens gemensamma ansökan publiceras senast 28.6.2019.

Läs mera om resultaten i gemensam ansökan

Läs mera om mottagande av studieplatsen
 

Vuxenutbildning

Kaksi kokkiopiskelijaa seisoo opettajansa kanssa optusravintolassa. JKuva: Olli Häkämies

Vuxenutbildning ordnas på alla utbildningsnivåer. Du kan studera för att avlägga en examen, för att komplettera din yrkeskompetens eller bara av eget intresse.

Flertalet av dem som studerar som vuxen gör det vid sidan av sitt jobb. Vuxenutbildning ordnas på dagstid, kvällstid och under veckoslut. Utöver närundervisning ges också undervisning på nätet och per distans.

Arbetslivet och arbetsmarknaden förändras i snabb takt och arbetsuppgifterna blir mera krävande. Därför ökar också behovet av tilläggsutbildning och fortbildning.

Som vuxen kan du bland annat delta i:

  • utbildning för grund-, yrkes- och specialyrkesexamen
  • yrkeshögskolutbildning
  • universitetsutbildning
  • grundläggande utbildning (grundskola)
  • gymnasieutbildning
  • vidareutbildning och fortbildning
  • utbildning inom den fria bildningen
  • läroavtalsutbildning
  • personalutbildning på arbetsplatser
  • arbetskraftsutbildning.

Vuxenutbildning ordnas bland annat vid universitet och yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter, yrkesinriktade vuxenutbildningscentrer, vuxengymnasier, medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor.

Inte endast för examen

En central del av vuxenutbildningen utgörs av tilläggsutbildning och fortbildning som förnyar, breddar och fördjupar yrkeskompetensen. All utbildning anknyter inte direkt till arbete eller yrkeskompetens. Det finns ett rikt utbud av olika studier som ger medborgarfärdigheter, men också samhälleliga studier. Vuxenutbildning kan också bestå av kunskaper och färdigheter som du skaffar via olika intressen och hobbyn.