Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Teknik, industri och byggande vid universitet

Opiskelijaryhmä seios hyllyn äärellä. Kuva: Inssihanke

Om du avlägger examen inom det teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet kan du fungera som sakkunnig inom olika tekniska branscher och inom miljöplanering. Efter avlagd examen kan du arbeta i sakkunnig- och ledningsuppgifter till exempel inom produktion, produktutveckling, planering och marknadsföring. Arbetsplatser finns till exempel vid industrianläggningar, inom byggnadsbranschen, vid energiverk, datateknikföretag eller vid planeringsbyråer.

Efter examen kan du också arbeta inom undervisningsuppgifter vid tekniska läroanstalter eller som forskare vid högskolor och forskningsanstalter. Även staten och kommunen sysselsätter personer som studerat teknik.

Till de tekniska vetenskaperna hör:

  • beräkningsvetenskap och naturvetenskaplig grundforskning
  • kombinationer av tekniska och ekonomiska vetenskaper
    • produktionsekonomi, informationshantering och logistik
  • tillämpande vetenskaper
    • arkitektur, automationsteknik, elteknik och maskinteknik
  • medicinsk teknik och bioteknik.

Se också

Databehandling, datateknik och informationsforskning