Skip to content

Pedagogik (det pedagogiska området) vid universitet

Inom det pedagogiska utbildningsområdet inriktar man sig på människors utveckling och inlärning under hela levnadsloppet. Inom den undervisning och forskning som pågår inom branschen behandlas pedagogiska fenomen ända från förskolepedagogik till vuxenutbildning.

Förutom inom utbildning behövs pedagogisk sakkunskap i allt högre grad inom industri och handel samt inom social- och hälsovården. Finlands framgång i internationella utbildningsjämförelser har ökat intresset för internationella frågor inom utbildning, utbildningspolitik och kulturell mångfald.

Arbetslivet förutsätter att man är öppen för förändringar och kontinuerligt uppdaterar sitt eget kunnande enligt principen om livslångt lärande. Sysselsättningläget inom det pedagogiska utbildningsområdet är goda. De som utexamineras från branschen arbetar inom undervisning, planering, utveckling, förvaltning och forskning.

Arbetsplatser finns bland annat

  • på daghem
  • i skolor och andra läroanstalter
  • inom offentlig förvaltning
  • vid forskningsanstalter
  • i organisationer
  • i företag.

Studier inom det pedagogiska utbildningsområdet kan genomföras vid de flesta universitet. Vid flertalet universitet kan man också genomföra pedagogiska studier för lärare, som ger ämneslärarbehöriget. Studierna kan genomföras som examensinriktade eller som separata studier. Andra specialiseringsområden inom det pedagogiska utbildningsområdet är bland annat specialundervisning, ämneslärarutbildning i huslig ekonomi, slöjd och musik samt studiehandledning och mediafostran.