Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Medicin (farmaci, odontologi och medicin) vid universitet

""

Farmaci ι Medicin ι Odontologi

Farmaci

Inom det farmaceutiska området forskas det i utvecklingen, produktionen, användningen och effekterna av olika mediciner. Farmacin består av tillämpande naturvetenskaper, hälsovetenskaper och samhällsvetenskaper.

Från utbildningsområdet inom farmaci utexamineras experter i mediciner och medikalvård. De flesta farmaceuter arbetar på apotek, men arbetsplatser erbjuds också av läkemedelsindustrin, sjukhusapotek och inom läkemedelspartihandeln. Farmaceuter kan också arbeta inom medicinutveckling, kundbetjäning eller ledarskap.

Provisorer med högre högskoleexamen arbetar ofta på apotek i företags- och arbetsledningsuppgifter eller inom utbildning och kundbetjäning. På ett sjukhusapotek ansvarar provisorn för läkemedelsförsörjningen. Efter arbetserfarenhet på ett apotek eller inom läkemedelsförsörjningen kan en provisor ansöka om tillstånd att driva ett eget apotek.

Farmacistudier kan genomföras vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi.

Medicin

Utbildning som leder till medicine licentiatexamen ger de studerande beredskap för läkaruppgifter och ger en grund för yrkesinriktade och vetenskapliga fortsättningsexamina.

Efter licentiatexamen kan man söka sig till yrkesinriktad fortsättningsutbildning för specialläkarexamen eller avlägga medicine doktorsexamen som vetenskaplig fortsättningsexamen.

Efter examen kan man sköta läkar- och specialläkaruppgifter, men också undervisnings- och forskningsuppgifter eller andra expertuppgifter inom medicin.

Läkare arbetar bland annat på

  • sjukhus
  • hälsovårdscentraler
  • arbetshälsovården
  • privata läkarstationer.

Läkaren diagnostiserar patienternas sjukdomar med hjälp av undersökningar och intervjuer och beslutar om vårdåtgärderna. Till en läkares arbete hör också förebyggande av sjukdomar. En läkare utför hälsogranskningar, deltar i hälsorådgivning och –fostran samt övervakar arbetsförhållanden på arbetsplatser. Därtill kan en läkare sköta förvaltningsuppgifter som ledare för en anstalt eller avdelning.

De första åren i utbildningsprogrammet för medicin består av teoretiska studier. De studerande får kunskap om olika sjukdomar. I slutskedet av studierna ligger betoningen på sjukvårdsmedicinen och läkarfärdigheterna. Studeranden gör sin praktik på undervisningssjukhus och hälsovårdscentraler.

Odontologi

Inom odontologin fördjupar man sig i behandling av mun och käke samt i vård och förebyggande av sjukdomar och skador inom området. Odontologiutbildningen svarar på de utmaningar som förorsakas av förändringar i förekomsten av olika tand- och munsjukdomar i vårt land, men fördjupar sig också i nya vårdmetoder.

Studierna i odontologi leder till tandläkaruppgifter och ger färdigheter också för vetenskaplig och yrkesinriktad fortsatt utbildning. Den vetenskapliga fortsättningsutbildningen siktar på doktorsexamen i odontologi, inom den yrkesinriktade fortsättningsutbildningen utbildar man sig till specialtandläkare med fyra alternativa specialiseringsområden.

Till en tandläkares uppgifter hör bland annat:

  • lappande av tänder
  • skötsel av infektioner i munområdet
  • korrigering av tandställning
  • utdragning av tänder och protetiska åtgärder.

Förutom dessa korrigerande åtgärder förebygger tandläkaren sjukdomar i munnen genom patientrådgivning. Tandläkaren samarbetar ofta med munhygienisten. Arbetsplatser finns bland annat på hälsocentraler, sjukhus och privata tandläkarstationer. Tandläkare kan också arbeta med uppgifter inom undervisning, forskning och förvaltning.