Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Hälsovård och välfärd (hälsovetenskaper) vid universitet

Ensihoitajaopiskelijat harjoittelevat elvytystä nuken kanssa.

Hälsovetenskaperna består av

  • vårdvetenskaper
  • näringsvetenskaper
  • hälsofrämjande verksamhet.

Utbildningsområdet för hälsovetenskaper är ett brett område inom vilket man behandlar frågor om hälsan hos individer och samfund. Inom området kan du sköta uppgifter inom vård, fostran, förvaltning, ekonomi och politik samt näring och motion.

Efter avlagd examen kan du också sköta uppgifter som kräver social- och hälsovetenskaplig sakkunskap inom forskning, förvaltning och planering eller andra sakkunniguppgifter. Inom utbildningsområdet kan du dessutom utbilda dig till lärare inom hälsovetenskaper.

Grundutbildningskraven för de olika huvudämnena varierar. För vissa huvudämnen bör du ha avlagt examen på institut- eller yrkeshögskolenivå, till vissa kan du söka på basis av studentexamen. Det finns också huvudämnen, som du kan söka till via öppen universitetsundervisning.

Du antas som studerande i regel till både hälsovårdskandidat och -magisterexamen.