Skip to content

Hälsovård och välfärd (hälsovetenskaper) vid universitet

""

Hälsovetenskaperna består av

  • vårdvetenskaper
  • näringsvetenskaper
  • hälsofrämjande verksamhet.

Utbildningsområdet för hälsovetenskaper är ett brett område inom vilket man behandlar frågor om hälsan hos individer och samfund. Inom området kan du sköta uppgifter inom vård, fostran, förvaltning, ekonomi och politik samt näring och motion.

Efter avlagd examen kan du också sköta uppgifter som kräver social- och hälsovetenskaplig sakkunskap inom forskning, förvaltning och planering eller andra sakkunniguppgifter. Inom utbildningsområdet kan du dessutom utbilda dig till lärare inom hälsovetenskaper.

Grundutbildningskraven för de olika huvudämnena varierar. För vissa huvudämnen bör du ha avlagt examen på institut- eller yrkeshögskolenivå, till vissa kan du söka på basis av studentexamen. Det finns också huvudämnen, som du kan söka till via öppen universitetsundervisning.

Du antas som studerande i regel till både hälsovårdskandidat och -magisterexamen.