Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

De samhällsvetenskapliga områdena (samhällsvetenskaper) vid universitet

Helsingin Senaatintorilla nainen pyöräilee Valtioneuvoston linnan edessä.

Inom det samhällsvetenskapliga området intresserar man sig för politiska, ekonomiska och sociala frågor.

Samhällsvetenskapens roll är att utveckla redskap för gestaltning och förståelse av den samhälleliga verkligheten. Samhällsvetenskaperna bidrar både till självständig och kritisk kunskapsbildning och till hantering och förändring av samhälleliga processer.

Forskningsobjekt inom det samhällsvetenskapliga området är sociala strukturer, förvaltningsfunktioner, institutioner, kulturen och relationen mellan individer. Samhällsvetenskapernas uppgift är att beskriva, tolka och begreppsliggöra föremålet för studierna. På så sätt bygger samhällsvetenskaperna upp teorier om samhällsfenomen.

Som samhällsvetare iakttar du människosamfund och grupper samt olika former av samarbete och social gemenskap genom likheter och olikheter, värderingar, normer, attityder, seder och bruk, förvaltning, kultur, arbetsliv och politik. Som forskare intervjuar, frågar, analyserar och observerar du individer och grupper, reder ut orsaker till oegentligheter såsom fattigdom och rasism, långsamma och/eller snabba förändringar som följder av revolutioner och krig eller utvecklingen av industrialisering och masskommunikation.

Utbudet av läroämnen är brett. Inom utbildningen får du allmänna färdigheter för flera olika områden, till exempel inom förvaltning, utbildning och forskning. Efter examen kan du placera dig inom den privata sektorn, offentlig förvaltning eller inom internationella uppgifter.

Inom utbildningsområdet kan man studera bland annat

  • filosofi
  • nationalekonomi
  • kulturkunskap
  • politisk historia
  • statskunskap.

Beroende på ditt huvudämne kan du sysselsätta dig inom olika områden. Om du är intresserad av företagslivet kan du som biämne välja rättsvetenskapliga eller ekonomiskvetenskapliga ämnen.