Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

De konstnärliga områdena och kultur (bildkonst, musik, konstindustriella, teater och dans) vid universitet

""

Bildkonst

Som bildkonstnär kan du arbeta som bland annat:

 • bildkonstnär
 • skulptör
 • konstgrafiker
 • fotokonstnär
 • mediakonstnär, performanskonstnär och videokonstnär.

Inom bildkonstområdet studerar du både teori och konst. För att kunna verka inom bildkonstområdet bör du ha konstnärlig och visuell begåvning, material- och teknikkunskap samt hantverkarkunnande. Du utvecklar redan under studierna dina egna individuella arbetsmetoder, dina teman och visioner.

Efter att du avlagt examen inom bildkonstområdet kan du verka som fri bildkonstnär med exempelvis olika sakkunniguppgifter inom bildkonst. Många konstnärer arbetar också bland annat som bildkonstlärare.

Bildkonstakademin / Konstuniversitetet är ett internationellt universitet i Finland som koncentrerar sig på bildkonst. Det erbjuder undervisning i skulptur, rörlig bild, måleri, plats- och tidsbunden konst inom konstgrafik och fotokonst.


Musik

Högskoleutbildning och -forskning inom musik har som mål att utveckla den finska musikkulturen och värna om kulturtraditionen.

Efter avlagd examen inom musik kan du arbeta som bland annat:

 • musiker
 • orkester- eller körledare
 • kompositörer
 • lärare
 • inom administrativa sakkunniguppgifter
 • forskare.

Universitetsutbildning inom musikområdet erbjuds av Sibeliusakademin där du kan studera bland annat inom utbildningsprogrammet för föreställande tonkonst, jazzmusik, sångmusik eller orkester- och körledning. Du kan studera till ämneslärare inom musik vid Jyväskylä eller Uleåborgs universitet.


Det konstindustriella området

För att kunna verka inom det konstindustriella området bör du vara kreativ, känna till olika kulturer och miljöer samt vara stil- och kvalitetsmedveten. I branschen kan du fördjupa dig bland annat i filmografi, grafisk planering, bildkonstfostran, textilkonst eller industriell formgivning.

Efter avlagd examen inom det konstindustriella utbildningsområdet kan du fungera som bland annat:

 • industriell formgivare
 • inredningsarkitekt och möbeldesigner
 • kläddesigner
 • dräkt- och scenografidesigner
 • professionell inom film- och fotokonst
 • professionell inom kommunikation och nymedia
 • konstlärare
 • hantverksmästare
 • forskare inom konstindustri.

Du kan studera inom det konstindustriella utbildningsområdet vid Aalto-universitetets Högskola för konst, design och arkitektur eller vid fakulteten för konst vid Lapplands universitet.


Teater och dans

Inom teater- och dansstudierna ingår det i studierna bland annat:

 • konstnärliga arbeten
 • verkstäder
 • övningsarbeten
 • seminarier
 • föreläsningar
 • specialkurser.

Dessutom ingår det i studierna internationella inriktningar. Undervisningen går ut på att du är närvarande och studierna genomförs ofta i mindre grupper. Inom utbildningen är det till fördel om du är öppen, nyfiken och pratglad. Professionella inom branschen handleder dig i din utveckling som konstnär.

Inom utbildningen har du möjlighet att utveckla konstnärligt tänkande och förmåga att bedöma konst. Du handleds i att identifiera och fördjupa din egen konstnärliga egenart.

Efter avlagd examen kan du arbeta som bland annat:

 • skådespelare
 • regissör
 • dansör
 • koreograf
 • ljus- och ljuddesigner
 • dramaturg
 • filmproducent.

Du kan studera teater- och dansområdet vid Konstuniversitetet, Teaterhögskolan i Helsingfors och teaterarbete vid Tammerfors universitetet.