Skip to content

Vad kan man studera vid universitet?

""

Det finns sammanlagt 14 universitet i Finland. Därtill ges högskoleutbildning inom militärområdet vid Försvarshögskolan. Läroämnena och utbildningsprogrammen hör till olika institutioner, som bildar en fakultet eller enhet för en viss vetenskapsgren (till exempel humanistiska fakulteten eller enheten för nordiska språk).  Du kan flexibelt kombinera studier från olika områden till din examen.

Undervisning på tre språk

Svenskspråkiga universitet är Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan. Det finna tre tvåspråkiga universitet i Finland med en del utbildningar på svenska, dvs. Aalto-universitetet, Helsingfors universitet (inklusive Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet) och Konstuniversitetet. Studerande vid universiteten har rätt att få handledning samt avlägga enskilda kurser och tenter på svenska.

I en del universitet kan man även avlägga examen på engelska.

Hitta dina egna läroämnen

Är du intresserad av människor, samhället eller kanske naturens mångformighet? Universitetet bestämmer självständigt studieinnehållet i läroämnena eller utbildningsprogrammen. Innehållet i samma huvudämne varierar en aning beroende på vilket universitet det handlar om. Bekanta dig därför med de olika universitetens beskrivningar av respektive ämne.

Det kan också löna sig att prova på att kombinera utbildningar från olika områden. Ovanliga biämnen kan leda till intressanta arbetsmöjligheter.