Skip to content

Universitetens separata ansökningar

I separata ansökningar kan de söka som redan har avlagt tidigare studier, t.ex:

  • en lägre högskoleexamen
  • studier som avlagts vid ett annat universitet
  • studier som avlagts inom den öppna universitetet.

Typiska separata ansökningar är bland annat:

  • ansökningarna till magisterprogrammen (sökanden som redan har en lägre högskoleexamen)
  • ansökningarna till utbildningar på främmande språk
  • övergång från en högskola till en annan och andra överflyttningar
  • ansökningarna för dem som avlagt studier vid öppna universitetet

Separata ansökningar kan även ordnas för dem som haft framgång i gymnasiets vetenskapstävlingar.

Ansökningstiderna för separata ansökningar och ansökningsförfarandet varierar beroende på utbildning. Största delen av de separata ansökningarna genomförs i Studieinfo.

Information om separata ansökningar fås på universitetens ansökningsservice och hemsidor.

Bestämmelsen om en högskoleplats också i separata ansökningar

Bestämmelsen om studieplats gäller nu alla högskoleutbildningar som leder till examen och vilka inleds hösten 2016 och därefter. Bestämmelsen gäller både gemensam ansökan och separat ansökan. 

Läs mera

Så här tar du emot en studieplats i separat ansökan till högskolorna

Bestämmelsen om en studieplats