Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Universitetens separata ansökningar

Du kan söka via separata ansökningar om du har avlagt tidigare studier, exempelvis:

  • en lägre högskoleexamen
  • studier som avlagts vid ett annat universitet
  • studier som avlagts inom den öppna universitetet.

Typiska separata ansökningar är bland annat:

  • ansökningarna till magisterprogrammen (sökanden som redan har en lägre högskoleexamen)
  • ansökningarna till utbildningar på främmande språk
  • övergång från en högskola till en annan och andra överflyttningar
  • ansökningarna för dem som avlagt studier vid öppna universitetet

Separata ansökningar kan även ordnas för dem som haft framgång i gymnasiets vetenskapstävlingar.

Ansökningstiderna för separata ansökningar och ansökningsförfarandet varierar beroende på utbildning. Största delen av de separata ansökningarna genomförs i Studieinfo. Information om separata ansökningar fås på universitetens ansökningsservice och hemsidor.

Bestämmelsen om en högskoleplats gäller också separata ansökningar

Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningaroch universitetens ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor).

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar under samma termin.

Läs mera om Bestämmelsen om en studieplats