Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

Universitetens separata ansökningar

Du kan söka via separata ansökningar om du har avlagt tidigare studier, exempelvis:

  • en lägre högskoleexamen
  • studier som avlagts vid ett annat universitet
  • studier som avlagts inom den öppna universitetet.

Typiska separata ansökningar är bland annat:

  • ansökningarna till magisterprogrammen (sökanden som redan har en lägre högskoleexamen)
  • ansökningarna till utbildningar på främmande språk
  • övergång från en högskola till en annan och andra överflyttningar
  • ansökningarna för dem som avlagt studier vid öppna universitetet

Separata ansökningar kan även ordnas för dem som haft framgång i gymnasiets vetenskapstävlingar.

Ansökningstiderna för separata ansökningar och ansökningsförfarandet varierar beroende på utbildning. Största delen av de separata ansökningarna genomförs i Studieinfo. Information om separata ansökningar fås på universitetens ansökningsservice och hemsidor.

Bestämmelsen om en högskoleplats gäller också separata ansökningar

Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningaroch universitetens ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor).

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar under samma termin.

Läs mera om Bestämmelsen om en studieplats