Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

Universitetens fortbildning

Universitetens fortbildning är främst för dem som avlagt en högskoleexamen. Nästan alla universitet ordnar fortbildning.

Fortbildningen kan hjälpa dig att

  • uppdatera din yrkeskompetens
  • komplettera din grundutbildning
  • skaffa ny yrkeskunskap.

Längden på fortbildningarna varierar. Det kan vara fråga om informationdagar, seminarier eller kortkurser. Sakkunnig- och specialiseringsprogram kan pågå en termin eller några år.

De flesta fortbildningscentraler ordnar också öppen universitetsutbildning och arbetskraftsutbildning. Du får mer information om undervisningen i universitetens studieguider och kursprogram som du kan beställa från universiteten eller via universitetens webbsidor.

Universitetens fortbildningscentraler har verksamhet förutom i universitetsstäderna också på tiotals andra orter runtom i landet. Universiteten ordnar också utbildning som man kan söka till utgående från yrkeserfarenhet eller intresse.

Fortbildningen är avgiftsbelagd

Universitetens fortbildning är avgiftsbelagd. Kursavgifternas storlek varierar enligt universitet.

Fortbildning kan genomföras som arbetskraftsutbildning

Fortbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning. Du kan genomföra arbetskraftsutbildning om du till exempel vill slutföra avbrutna universitetsstudier, behöver yrkesinriktad tilläggsutbildning, hjälp med karriärplanering eller delta i handledande utbildning.

Arbetskraftsutbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa eller arbetssökande personer som hotas av arbetslöshet. Ansökan görs via arbets- och näringsbyrån.