Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd utgår ons 1.4 kl. 15.
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Universitetens fortbildning

Universitetens fortbildning är främst för dem som avlagt en högskoleexamen. Nästan alla universitet ordnar fortbildning.

Fortbildningen kan hjälpa dig att

  • uppdatera din yrkeskompetens
  • komplettera din grundutbildning
  • skaffa ny yrkeskunskap.

Längden på fortbildningarna varierar. Det kan vara fråga om informationdagar, seminarier eller kortkurser. Sakkunnig- och specialiseringsprogram kan pågå en termin eller några år.

De flesta fortbildningscentraler ordnar också öppen universitetsutbildning och arbetskraftsutbildning. Du får mer information om undervisningen i universitetens studieguider och kursprogram som du kan beställa från universiteten eller via universitetens webbsidor.

Universitetens fortbildningscentraler har verksamhet förutom i universitetsstäderna också på tiotals andra orter runtom i landet. Universiteten ordnar också utbildning som man kan söka till utgående från yrkeserfarenhet eller intresse.

Fortbildningen är avgiftsbelagd

Universitetens fortbildning är avgiftsbelagd. Kursavgifternas storlek varierar enligt universitet.

Fortbildning kan genomföras som arbetskraftsutbildning

Fortbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning. Du kan genomföra arbetskraftsutbildning om du till exempel vill slutföra avbrutna universitetsstudier, behöver yrkesinriktad tilläggsutbildning, hjälp med karriärplanering eller delta i handledande utbildning.

Arbetskraftsutbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa eller arbetssökande personer som hotas av arbetslöshet. Ansökan görs via arbets- och näringsbyrån.