Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 1.7.−14.8.2019. Se utbildningar i tilläggsansökningar.
Gör din ansökan i tid. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning.

 

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning avslutas idag 23.7 kl. 15. Se utbildningarna som ingår i ansökan

 

Reservplatser i gemensam ansökan till högskolor fylls till 31.7. Ta emot studieplatsen inom utsatt tid för att inte gå miste om den.
Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Universitetens fortbildning

Universitetens fortbildning är främst för dem som avlagt en högskoleexamen. Nästan alla universitet ordnar fortbildning.

Fortbildningen kan hjälpa dig att

  • uppdatera din yrkeskompetens
  • komplettera din grundutbildning
  • skaffa ny yrkeskunskap.

Längden på fortbildningarna varierar. Det kan vara fråga om informationspuffar, seminarier eller kortkurser som pågår en eller några dagar. Sakkunnig- och specialiseringsprogram kan pågå en termin eller några år.

De flesta fortbildningscentraler ordnar också öppen universitetsutbildning och arbetskraftsutbildning. Du får mera information om undervisningen i studieguiderna och kursprogrammen som du kan beställa från universiteten eller via universitetens webbsidor.

Universitetens fortbildningscentraler har verksamhet förutom i universitetsstäderna också på tiotals andra orter runtom i landet. Universiteten ordnar också utbildning som man kan söka till utgående från yrkeserfarenhet eller intresse.

Fortbildningen är avgiftsbelagd

Kursavgifternas storlek varierar enligt universitet.

Arbetskraftsutbildning

Fortbildning ordnas också som arbetskraftsutbildning. Du kan genomföra arbetskraftsutbildning om du till exempel vill slutföra avbrutna universitetsstudier, behöver yrkesinriktad tilläggsutbildning, hjälp med karriärplanering eller handledande utbildning.

Arbetskraftsutbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa eller arbetssökande personer som hotas av arbetslöshet. Ansökan görs via arbets- och näringsbyrån.