Skip to content

Påbyggnadsexamina och -utbildningar

Till påbyggnadsexamina och -utbildningar som kan avläggas vid universitet hör licentiatexamen och doktorsexamen samt yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar, till exempel specialistläkarutbildning.

Licentiat- och doktorsexamen

Licentiat- och doktorsexamen har en nära koppling till vetenskaplig forskning som utförs vid universitet. För licentiatexamen skriver du en licentiatavhandling. För doktorsexamen skriver du en doktorsavhandling, vilken du försvarar vid en offentlig disputation.

Du studier vanligen för en akademisk påbyggnadsexamen vid forskarskolor med egna doktorsprogram. Forskarskolorna kan fungera som ett samarbete mellan olika universitet.

Vid antagning till licentiat- och doktorsexamina beaktas bestämmelsen om en högskoleplats.

Specialistläkarutbildning

Inom medicinska utbildningsområdet utgör licentiatexamen grundexamen för läkare. Efter läkarexamen kan du avlägga specialistläkarutbildning, som är en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. Under utbildningstiden tjänstgör du som assistentläkare.

Du kan specialisera dig inom till exempel allmän medicin, neurokirurgi, allmän kirurgi, barnsjukdomar eller handkirurgi. Det finns ett tiotal specialiseringsområden. Det tar 5,6 eller 8 år att avlägga utbildning inom specialområden.

Specialisttandläkarutbildning

Inom odontologin är tandläkarexamen grundexamen och specialisttandläkarutbildning yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.

Det räcker 3—6 år att genomföra specialisttandläkarutbildning. Du kan specialisera dig på diagnostik, tandreglering, klinisk tandvård, hälso- och sjukvård, oral och maxillofacial kirurgi.

För att genomgå specialisttandläkarutbildningen bör du arbeta som tandläkare med kliniska uppgifter i huvudsyssla under minst två år.

Specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning ges i Finland av Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

Särskild allmänläkarutbildning

Du kan antas till den särskilda allmänläkarutbildningen om du har avlagt medicine licentiatexamen i Finland eller genomgått en sådan motsvarande utbildning utomlands som hör till fordringarna för utövande av läkaryrket. Den särskilda allmänläkarutbildningen varar tre år om den fullgörs på heltid.

Mer information om utbildningarna

Läs mera om specialistläkar-, specialisttandläkarutbildningarna och allmänläkarutbildningen i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Ansökan

Ansökan till påbyggnadsexamina och -utbildningar görs inte i den gemensamma ansökan, utan du söker direkt till det universitet som ordnar ifrågavarande utbildning.

Mer information om utbildningarna

Mer information om utbildningarna får du direkt av universiteten. Se kontaktuppgifterna till universitetens ansökningsservice.