Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Öppna universitetet

Se utbildning inom öppna universitetet

Inom det öppna universitetet kan du oberoende av grundutbildning eller ålder genomföra studier som utgör delar av universitetsexamina. Nästan alla universitet ger öppen universitetsundervisning. Undervisningen kan också ordnas i samarbete med olika vuxenläroanstalter, såsom arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

Du kan studera vissa läroämnen (exempelvis pedagogik), en studiehelhet (exempelvis grundstudier) eller enstaka studieperioder (exempelvis en kurs i didaktik).

Merparten av den öppna universitetsundervisningen är grundstudier, men inom många ämnen är det möjligt att fortsätta till egentliga ämnesstudier. Inom det öppna universitetet kan du också genomföra allmänna studier samt språk- och kommunikationsstudier. Eftersom studierna följer universitetens läroplaner, kan studieprestationerna godkännas som en del av examensstudier.

Inom det öppna universitetet kan du studera för olika mål. Studierna ger dig möjlighet att

  • bekanta dig med universitetsstudier
  • söka till universitet via leden för öppen universitetsundervisning eller via andra separata antagningar
  • utveckla din yrkeskompetens
  • bredda din allmänbildning.

Flexibla studieformer 

Det finns många olika sätt att studera inom det öppna universitetet. Studierna passar speciellt för vuxenstuderande i olika livssituationer. I studierna kan exempelvis ingå:

  • närundervisning, såsom föreläsningar, smågruppsundervisning och övningsarbeten
  • nätstudier och föreläsningar via nätet
  • skriftliga studieuppgifter
  • tentamina.

Undervisningen ges vanligen på kvällar och veckoslut. Du kan genomföra nät- och distansstudier oberoende av var du bor, också utomlands. Studier erbjuds året om, också under sommaren.

Examensstudier via den öppna universitetsleden (Öpu-leden)

Inom det öppna universitetet kan du inte avlägga en examen, men du kan söka till fortsatta studier för examensstudier vid universitet antingen via gemensam ansökan eller separat ansökan.

Du kan söka till de flesta examensprogram på basis av dina studier inom det öppna universitetet. De studier och den omfattning som krävs varierar enligt universitet, fakultet och huvudämne. Kontrollera därför ansökningsanvisningarna för det universitet du söker till.   

Anmälan till studierna

Studierna inom den öppna universitetsundervisningen är avgiftsbelagda. Också studietiden är tidsbestämd. I allmänhet antas de studerande i anmälningsordning, medan det för ämnesstudierna i regel krävs genomförda grundstudier. För vissa studier kan det finnas andra specifika antagningsgrunder.

Studiestöd beviljas inte för öppna universitetsstudier

Eftersom studierna inom det öppna universitetet beaktas som bisyssla, kan du inte få studiestöd för studierna.  Sysselsättningsfonden kan bevilja vuxenutbildningsstöd, om dina studier är yrkesinriktad tilläggsutbildning eller fortbildning.

Läs mera om vuxenutbildningsstödet på Sysselsättningsfondens webbplats

Om du är arbetslös

Om du vill studera vid öppna universitet när du är arbetslös kontakta TE-byrån innan du börjar studera.

Läs mera om studier som arbetslös på TE-tjänsternas webbplats.

Studierådgivning och kontaktuppgifter 

Mer information om studierna fås av universiteten: