Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 21.5-23.7. Se utbildningarna som ingår i ansökan

 

Gemensam ansökan till högskolor: Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo–tjänsten. Högskolorna genomför antagningarna vid olika tidpunkter.
Samtliga antagningsresultat i vårens gemensamma ansökan publiceras senast 28.6.2019.

Läs mera om resultaten i gemensam ansökan

Läs mera om mottagande av studieplatsen
 

Universitetens magisterprogram

Inom separata magisterprogram kan man avlägga högre högskoleexamen på 2 år. Examina omfattar 120 studiepoäng. Magisterprogrammen är ofta mångvetenskapliga, dvs. de förverkligas som ett samarbete mellan olika vetenskapsgrenar inom ett universitet eller mellan olika universitet. Ansökan till magisterprogram kan ske både i gemensam ansökan och i separat ansökan.

Du kan söka till magisterprogrammen om du har avlagt:

  • en lägre högskoleexamen
  • en yrkeshögskoleexamen
  • en institutexamen
  • tidigare universitetsstudier.

Se universitetens magisterutbildningar

Läs mera

Ansökningsanvisningar för gemensam ansökan till högskolorna 

Så här tar du emot en studieplats i separat ansökan till högskolorna 

Bestämmelsen om en studieplats