Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Universitetens magisterprogram

Inom separata magisterprogram kan du avlägga högre högskoleexamen på två år. Examina omfattar 120 studiepoäng. Magisterprogrammen är ofta mångvetenskapliga, vilket innebär att de förverkligas som ett samarbete mellan olika vetenskapsgrenar inom ett universitet eller mellan olika universitet. Du kan söka till magisterprogram både i gemensam ansökan och i separat ansökan.

Du kan söka till magisterprogrammen om du har avlagt:

  • en lägre högskoleexamen
  • en yrkeshögskoleexamen
  • en institutexamen
  • tidigare universitetsstudier.

Se universitetens magisterutbildningar