Skip to content

Universitetens magisterprogram

Inom separata magisterprogram kan du avlägga högre högskoleexamen på två år. Examina omfattar 120 studiepoäng. Magisterprogrammen är ofta mångvetenskapliga, vilket innebär att de förverkligas som ett samarbete mellan olika vetenskapsgrenar inom ett universitet eller mellan olika universitet. Du kan söka till magisterprogram både i gemensam ansökan och i separat ansökan.

Du kan söka till magisterprogrammen om du har avlagt:

  • en lägre högskoleexamen
  • en yrkeshögskoleexamen
  • en institutexamen
  • tidigare universitetsstudier.

Se universitetens magisterutbildningar