Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

Universitetens magisterprogram

Inom separata magisterprogram kan du avlägga högre högskoleexamen på två år. Examina omfattar 120 studiepoäng. Magisterprogrammen är ofta mångvetenskapliga, vilket innebär att de förverkligas som ett samarbete mellan olika vetenskapsgrenar inom ett universitet eller mellan olika universitet. Du kan söka till magisterprogram både i gemensam ansökan och i separat ansökan.

Du kan söka till magisterprogrammen om du har avlagt:

  • en lägre högskoleexamen
  • en yrkeshögskoleexamen
  • en institutexamen
  • tidigare universitetsstudier.

Se universitetens magisterutbildningar