Skip to content

Universitetens magisterprogram

Inom separata magisterprogram kan man avlägga högre högskoleexamen på 2 år. Examina omfattar 120 studiepoäng. Magisterprogrammen är ofta mångvetenskapliga, dvs. de förverkligas som ett samarbete mellan olika vetenskapsgrenar inom ett universitet eller mellan olika universitet. Ansökan till magisterprogram kan ske både i gemensam ansökan och i separat ansökan.

Du kan söka till magisterprogrammen om du har avlagt:

  • en lägre högskoleexamen
  • en yrkeshögskoleexamen
  • en institutexamen
  • tidigare universitetsstudier.

Se universitetens magisterutbildningar

Läs mera

Ansökningsanvisningar för gemensam ansökan till högskolorna 

Så här tar du emot en studieplats i separat ansökan till högskolorna 

Bestämmelsen om en studieplats