Skip to content

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd 11.3–1.4. 
Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Den andra gemensamma ansökan till högskolor 18.3. kl. 8.00 – 1.4. kl. 15.00. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Se utbildningarna

Se anvisningarna för ansökan

Kontakta högskolorna direkt om frågor om ansökan: yrkeshögskolornas ansökningsbyråer eller universitetens ansökningsservice

 

Hur antas studerande till universitet?

Från och med våren 2020 väljs flertalet av de studerande till universitet utgående från studentexamensbetyget. Övriga platser fylls enligt resultat i urvalsprov eller enligt betyg och urvalsprov. Om du inte har avlagt studentexamen kan du antas till utbildning enbart på basis av urvalsprovet.

Universiteten beslutar om antagningsgrunderna och de kan variera ganska mycket beroende på universitet och utbildning. Antagningsgrunderna bör vara enhetliga för alla sökanden till samma utbildning. Läs mera om antagningen till högskolor

Inom vissa branscher ordnas riksomfattande gemensamma antagningar (till exempel gemensam antagning för utbildningarna till diplomingenjör och arkitekt, gemensam antagning till klasslärarutbildningen). Antagningarna till dessa utbildningar sker enligt samma antagningsgrunder.

Mer information om antagningsgrunderna finns också i beskrivningarna av utbildningarna.