Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Resultaten av den första gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats. Ta emot studieplatsen senast 17.7 kl. 15.

Högskolornas ansökningsservice ger mer info om antagningen och mottagande av studieplatsen.

Hur antas studerande till universitet?

Från och med våren 2020 väljs flertalet av de studerande till universitet utgående från studentexamensbetyget. Övriga platser fylls enligt resultat i urvalsprov eller enligt betyg och urvalsprov. Om du inte har avlagt studentexamen kan du antas till utbildning enbart på basis av urvalsprovet.

Universiteten beslutar om antagningsgrunderna och de kan variera ganska mycket beroende på universitet och utbildning. Antagningsgrunderna bör vara enhetliga för alla sökanden till samma utbildning. Läs mera om antagningen till högskolor

Inom vissa branscher ordnas riksomfattande gemensamma antagningar (till exempel gemensam antagning för utbildningarna till diplomingenjör och arkitekt, gemensam antagning till klasslärarutbildningen). Antagningarna till dessa utbildningar sker enligt samma antagningsgrunder.

Mer information om antagningsgrunderna finns också i beskrivningarna av utbildningarna.