Skip to content

Hur antas studerande till universitet?

Du antas till universitet på basis av betyg och urvalsprov. Universitetet beslutar om antagningsgrunderna och de kan variera ganska mycket beroende på universitet och utbildning. Antagningsgrunderna är desamma för alla sökanden. I den gemensamma ansökan kan du antas endast till en utbildning och enligt hur du prioriterat ansökningsönskemålen i din ansökan.

I vissa branscher ordnas riksomfattande gemensamma antagningar (till exempel gemensam antagning för utbildningarna till diplomingenjör och arkitekt, gemensam antagning till klasslärarutbildningen). Antagningarna till dessa utbildningar sker enligt samma antagningsgrunder.

Du kan läsa mera om antagningsgrunderna för varje utbildning i beskrivningen av utbildningen.

Så här hittar du högskoleutbildningar.

Ansökningsanvisningar för gemensam ansökan till högskolor