Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning har avlutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.

 

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

 

Universitet

""

Se alla universitetsutbildningar

I Finland ges högskoleundervisning vid yrkeshögskolor och universitet.  Utgångspunkten i universitetsundervisningen är vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Universitetsstudierna ger de studerande förmåga till vetenskapligt tänkande. De studerande kan i allmänhet självständigt planera sina studier.

I universitet kan du avlägga:

  • lägre högskoleexamen, vanligen kallad kandidatexamen
  • högre högskoleexamen, vanligen kallad magisterexamen. För att få avlägga studier på magisternivå krävs en lägre högskoleexamen. Läs mera om magisterstudier.

Om du går ut gymnasiet ska du först söka till studier för en lägre examen. Vanligen får du då också studierätt för en högre examen. I Studieinfo presenteras universitetsutbildningarna ofta som en kombination av lägre och högre examen, till exempel som kombinationen kandidat + magister.

Undantag utgör farmaci och barnträdgårdslärarutbildning, där du endast får rätt att avlägga lägre högskoleexamen.

Efter att du avlagt högre högskoleexamen kan du fortsätta studera för doktorsexamen eller licentiatexamen. Läs mera om påbyggnadsexamina.

Universiteten ordnar också öppen undervisning och olika fortbildnings- och specialiseringsutbildningar. Öppen universitetsundervisning ordnas också vid medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor.

Läs om vad du kan studera vid universitet