Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Universitet

""

Se alla universitetsutbildningar

I Finland ges högskoleundervisning vid yrkeshögskolor och universitet.  Utgångspunkten i universitetsundervisningen är vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Universitetsstudierna ger de studerande förmåga till vetenskapligt tänkande. De studerande kan i allmänhet självständigt planera sina studier.

I universitet kan du avlägga:

  • lägre högskoleexamen, vanligen kallad kandidatexamen
  • högre högskoleexamen, vanligen kallad magisterexamen. För att få avlägga studier på magisternivå krävs en lägre högskoleexamen. Läs mera om magisterstudier.

Om du går ut gymnasiet ska du först söka till studier för en lägre examen. Vanligen får du då också studierätt för en högre examen. I Studieinfo presenteras universitetsutbildningarna ofta som en kombination av lägre och högre examen, till exempel som kombinationen kandidat + magister.

Undantag utgör farmaci och barnträdgårdslärarutbildning, där du endast får rätt att avlägga lägre högskoleexamen.

Efter att du avlagt högre högskoleexamen kan du fortsätta studera för doktorsexamen eller licentiatexamen. Läs mera om påbyggnadsexamina.

Universiteten ordnar också öppen undervisning och olika fortbildnings- och specialiseringsutbildningar. Öppen universitetsundervisning ordnas också vid medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor.

Läs om vad du kan studera vid universitet