Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighetsutlåtandet för webbtänsten Min Studieinfo

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för webbtänsten Min Studieinfo. Tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 17 september 2020 och uppdaterats 9 juli 2021.

Webbtillgänglighetskraven för offentliga webbplatser baserar sig på webbtillgänglighetsanvisningarna. Webbtillgängligheten i offentliga webbplatser omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Webbtillgänglighetsanvisningarna

Lag om tillhandhållande av digitala tjänster

Utbildningsstyrelsen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av olika granskningsverktyg samt manuellt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Min Studieinfo-tjänsten uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll

Min Studieinfo uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetskraven. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas under sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Möjlig att uppfatta

Möjlig att uppfatta innebär att informationen och komponenterna i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Textalternativ för bild

A 1.1.1 Innehåll som inte är text
Textalternativ för bilder, ikoner och andra visuella element saknas.

Formatering av text

A 1.3.1 Information och relationer
Alla texter är inte formaterade med stilar

Formulär (Ta emot studieplatsen)

A 1.3.1 Information och relationer

Olika delar i formuläret har inte grupperats.

Utformning av länk

A 1.4.1 Användning av färger

Länkar har utmärkts med endast färg eller annan textutformning.

Kontrast mellan text och färg

AA 1.4.3 Kontrast (minimum)

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och text är på vissa ställen otillräcklig; huvudnavigeringen och subnavigeringen.

Hanterbar

Hanterbar innebär att alla komponenter i ett användargränssnitt samt navigeringen måste vara hanterbara.

Navigering med tangenter

A 2.1.1 Tangentbord

Vissa sidor är inte åtkomliga enbart med tangentbordet utan datormus.

I Ansökningar och mottagande av studieplats -tjänsten kan du inte ändra ansökan enbart med tangentbordet utan datormus. Du kan inte  heller lägga till bilagor i din ansökningsblankett.

I Mina studieprestationer -tjänsten kan du inte dela information om dina studier enbart med tangentbordet utan datormus.

Hoppa över innehåll som upprepas på sidorna

A 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Användaren kan inte hoppa över alla innehåll som upprepas på sidorna: huvudnavigeringen.

Robust

Innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Användning med olika terminaler och hjälpmedel

A 4.1.1 Parsing

A 4.1.2 Namn, roll, värde

Vi kan inte garantera, att innehållet i Studieinfo till alla delar kan tydas med olika terminaler eller hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Vi erbjuder stöd för användare som inte kan använda våra digitala tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbtillgängligheten. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas under sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Märkte du andra brister i tillgängligheten i Studieinfo? Berätta det i så fall för oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons

Skicka din respons per e-post till adressen palaute@opintopolku.fi

eller med responsblanketten i Studieinfo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först Utbildningsstyrelsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats Studieinfo.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en beskrivning över hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000