Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighetsutlåtandet för ansökningsblanketterna för gemensam ansökan

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för ansökningsblanketterna för gemensam ansökan. Tillgänglighetsutlåtande har upprättats den i september 2020 och uppdaterats i juni 2021.

Webbtillgänglighetskraven för offentliga webbplatser baserar sig på webbtillgänglighetsanvisningarna. Webbtillgängligheten i offentliga webbplatser omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Webbtillgänglighetsanvisningarna

Lag om tillhandhållande av digitala tjänster

Utbildningsstyrelsen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av olika granskningsverktyg samt manuellt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Ansökningsblanketterna för gemensam ansökan uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll

Studieinfo.fi uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetskraven. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas under sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Möjlig att uppfatta

Möjlig att uppfatta innebär att informationen och komponenterna i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Icke-tillgängligt innehåll

Textalternativ för bild och video

A 1.1.1 Innehåll som inte är text

Det finns inte textalternativ för ikoner eller andra visuella element.

Formatering av text

A 1.3.1 Information och relationer
Text har inte formaterats med stilar.

A 1.3.3 Sensoriska kännetecken
Instruktioner är delvis beroende av sensoriska kännetecken såsom form och orientering.

Utformning av länk

A 1.4.1 Användning av färger
Länkar har angetts enbart med färg eller annan utformning av text.

Kontrast mellan text och bakgrund

AA 1.4.3 Kontrast (minimum)
Kontrasten mellan text och bakgrund är ställvis otillräcklig.

Text som bild

AA 1.4.5 Text i form av bild
De obligatoriska fälten i ansökningsblanketten har angetts endast med ikoner.

Navigering med tangenter

A 2.1.1 Tangentbord
Det är inte möjligt att använda samtliga sidor enbart med hjälp av tangentbordet utan mus.

A 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
Användaren kommer inte vidare från olika blankettfält och kommer inte vidare i blanketten med hjälp av tangentbordet.

Att hoppa över grupperat innehåll

A 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
Användaren kan inte gå förbi innehåll på sidorna: huvudnavigeringen.

Navigering med hjälpmedel

A 2.4.3 Fokusordning
Navigeringen av navigerbara element (länkar, blankettelement etc.) är inte helt logisk eller intuitiv.

Markörens plats

AA 2.4.7 Synligt fokus
Fokus för olika element visas inte för en tangentbordsanvändare.

Språk

A 3.1.1 Sidans språk
Det huvudsakliga språket kan inte tydliggöras automatiskt.

Ett fel som gjorts av användaren

A 3.3.1 Identifiering av fel
Om den som fyller i ansökningsblanketten gör ett fel, visas inte var felet finns och ges inte heller en skriftlig beskrivning av felet.

Instruktioner för ifyllning av blanketten

A 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
I blankettfälten ges inte tillräckliga anvisningar om hur blanketten ska fyllas i.

Användning med olika terminaler och hjälpmedel

A 4.1.1 Parsing

A 4.1.2 Namn, roll, värde

Vi kan inte garantera, att innehållet i Studieinfo till alla delar kan tydas med olika terminaler eller hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Vi erbjuder stöd för användare som inte kan använda våra digitala tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbtillgängligheten. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas under sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Märkte du andra brister i tillgängligheten i Studieinfo? Berätta det i så fall för oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons

Skicka din respons per e-post till adressen palaute@opintopolku.fi

eller med responsblanketten i Studieinfo.fi: https://studieinfo.fi/wp/feedback-om-studieinfo/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först Utbildningsstyrelsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats Studieinfo.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en beskrivning över hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000