Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Tillgänglighetsutlåtandet för Administratörens arbetsbord i Studieinfo

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen virkailija.opintopolku.fi. Tillgänglighetsutlåtande har upprättats i maj 2021.

Webbtillgänglighetskraven för offentliga webbplatser baserar sig på webbtillgänglighetsanvisningarna. Webbtillgängligheten i offentliga webbplatser omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Utbildningsstyrelsen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av olika granskningsverktyg samt manuellt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Administratörens arbetsbord i Studieinfo uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller administratörens arbetsbord i Studieinfo  i det skede då tjänsten förnyas.

Icke-tillgängligt innehåll

Administratörens arbetsbord uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetskraven. Vi strävar till att göra webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Möjlig att uppfatta

Möjlig att uppfatta innebär att informationen och komponenterna i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Textalternativ för bild

A 1.1.1 Innehåll som inte är text
Textalternativ för bilder, ikoner och andra visuella element saknas.

Formulärfält

A 1.3.1 Information och relationer

Formulärfält saknar etiketter och beskrivande texter som gör det möjligt för en användare som använder hjälpmedel att använda tjänsten.

Kontrast mellan text och färg

AA 1.4.3 Kontrast (minimum)

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och text är på vissa ställen otillräcklig; huvudnavigeringen och subnavigeringen.

Hanterbar

Hanterbar innebär att alla komponenter i ett användargränssnitt samt navigeringen måste vara hanterbara.

Navigering med tangenter

A 2.1.1 Tangentbord
Vissa sidor är inte åtkomliga enbart med tangentbordet utan datormus.

A 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
Användaren kommer inte vidare från olika blankettfält och kommer inte vidare i blanketten med hjälp av tangentbordet.

Hoppa över innehåll som upprepas på sidorna

A 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
Användaren kan inte hoppa över alla innehåll som upprepas på sidorna: huvudnavigeringen.

Markörens plats

AA 2.4.7 Synligt fokus
Fokus för olika element visas inte för en tangentbordsanvändare.

Titlar på sidorna

A 2.4.2 Sidans titel
Sidotitlar har inte använts logiskt.

Navigering med hjälpmedel

A 2.4.3 Fokusordning
Navigeringen i navigerbara element (länkar, blankettelement etc.) är inte helt logisk eller intuitiv.

Länkar och bildlänkar

A 2.4.4 Syftet med en länk (I sammanhanget)
Bildlänkar har inte textalternativ. Samma länktext leder till olika adresser.

Begriplig

Informationen och hanteringen av användargränssnittet på en webbplats ska vara begriplig.

Språk

A 3.3.1 Sidans språk
Språket i vissa delar av tjänsten har inte definierats.

Instruktioner för ifyllande av blanketten

A 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
I blankettfälten ges inte tillräckliga anvisningar om hur blanketten ska fyllas i.

Robust

Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Användning med olika terminaler och hjälpmedel

A 4.1.1 Parsing
A 4.1.2 Namn, roll, värde
Vi kan inte garantera, att innehållet i Studieinfo till alla delar kan tydas med olika terminaler eller hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Vi erbjuder stöd för användare som inte kan använda våra digitala tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbtillgängligheten. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Märkte du andra brister i tillgängligheten i Studieinfo? Berätta det i så fall för oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons

Skicka din respons per e-post till adressen palaute@opintopolku.fi

eller med responsblanketten i Studieinfo.fi 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först Utbildningsstyrelsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats Studieinfo.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en beskrivning över hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000