Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighetsutlåtanden

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.

Enligt lagen har du rätt att ge respons på webbplatsers tillgänglighet. Du har alltså rätt att säga till om du tycker att en webbplats inte är tillgänglig. En tillgänglig webbplats ska vara lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att använda. Den som ansvarar för webbplatsen måste se till att den är tillgänglig.

Studieinfo

Ansökningsblanketterna för gemensam ansökan

Min Studieinfo

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda på Utbildningsstyrelsens wikisidor

eGrunder

Administratörens arbetsbord