Skip to content

Bekanta dig med berättelserna

Språk, information och kommunikation

Kommunikationsstudier är mångsidiga

Nainen istuu pöydän ääressä ja työskentelee tietokoneella

Intervju: Sofia har som mål att bli färdig kandidat i humanistiska vetenskaper inom ett år och därefter avlägga filosofie magister examen inom två år.

En översättare kan jobba via nätet

Video: En översättare översätter text till sitt eget modersmål eller tvärtom. AV-översättare gör textning av bland annat filmer och TV-program.

TV-producent: I tiden

Video: TV-producenter svarar för helhetsplaneringen och slutprodukten av ett TV-program eller en TV-serie. Arbetet görs ofta som projekt.

Mediabranschen: Både plus och minus

Video: Inom mediabranschen finns många olika yrken. Utbildning inom branschen ordnas på olika utbildningsnivåer. Massmedia utgörs av press, radio, TV, nät och sociala medier.