Skip to content

Bekanta dig med berättelserna

Naturvetenskaper

Matematik är universellt

Matematik indelas ofta i teoretisk och tillämpad matematik. Den teoretiska matematiken koncentreras till abstrakt teori. Däremot beskrivs olika fenomen med... Läs artikeln