Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Bekanta dig med berättelserna

Historia, traditioner och kultur

Präst: Arbetet väcker fördomar

""

Video: En präst har som uppgift att sköta allmänna gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar, men också privat själavård och bikt hör till uppgifterna.