Skip to content

Spridningen av coronaviruset COVID-19 kan eventuellt påverka antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus

Bekanta dig med berättelserna

Handel, ekonomi och finansiering

Kundchef – Att stå bakom sina ord

Video: En försäkringsförsäljare säljer och marknadsför försäkringar för företag och privata hushåll, verkar vid ett försäkringsbolag eller som privat företagare.

Diplomingenjör och ekonom

Intervju: Tero utexaminerades som både diplomingenjör och ekonom. Enligt honom medför tvärvetenskapliga studier många lysande möjligheter.