Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Gå till motsvarande sida i nya Studieinfo. Denna sida uppdateras inte längre.

Högskolorna uppdaterar själva uppgifterna om sina ansökningsservice i Studieinfo. Du kan kontrollera att uppgifterna är riktiga av högskolan.

Centria-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA
 • Postadress: Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA
 • Telefon: 044 725 0081
 • hakijapalvelut@centria.fi
 • http://www.centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Kyläsaarenkuja 2, 00580 HELSINGFORS
 • Postadress: PL 12, 00511 HELSINGFORS
 • Telefon: 0400 725 384
 • hakijapalvelut@diak.fi
 • http://www.diak.fi

Haaga-Helia yrkeshögskola

 • Besöksadress: Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI
 • Postadress: Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI
 • Telefon: +358 400 230409
 • hakijapalvelut@haaga-helia.fi
 • http://www.haaga-helia.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Visamäentie 35 A, 13100 HÄMEENLINNA
 • Postadress: PL 225, 13101 HÄMEENLINNA
 • Telefon: 03 646 4501
 • hakijapalvelut@hamk.fi
 • http://www.hamk.fi

Högskolan på Åland

 • Besöksadress: Neptunigatan 17, 22100 MARIEHAMN
 • Postadress: PB 1010, 22111 MARIEHAMN
 • Telefon: 018 537 000
 • info@ha.ax
 • http://www.ha.ax/ansokan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Patteristonkatu 3X, Mikkeli / Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA
 • Postadress: Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA
 • Telefon: 044 702 8891
 • hakijapalvelut@xamk.fi
 • http://www.xamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Ketunpolku 1, 87100 KAJAANI
 • Postadress: Ketunpolku 1, 87100 KAJAANI
 • Telefon: +35840 65 8475
 • hakijapalvelut@kamk.fi
 • http://www.kamk.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
 • Postadress: Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
 • Telefon: +358 50 408 8429
 • hakijapalvelut@karelia.fi
 • http://www.karelia.fi

LAB-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Mukkulankatu 19 Lahti / Yliopistonkatu 34 Lappeenranta, 53850 LAPPEENRANTA
 • Postadress: Mukkulankatu 19, 15210 Lahti / Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta, 15210 LAHTI
 • Telefon: 0447081385 0447081386 0404809970
 • hakijapalvelut@lab.fi
 • http://lab.fi

Lapin ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Jokiväylä 11, 96300 ROVANIEMI
 • Postadress: Jokiväylä 11, 96300 ROVANIEMI
 • Telefon: 0400 830036 040 5118659
 • hakijapalvelut@lapinamk.fi
 • http://www.lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: https://www.metropolia.fi/haku/yhteystiedot/, 00079 METROPOLIA
 • Postadress: https://www.metropolia.fi/haku/yhteystiedot/, 00079 METROPOLIA
 • Telefon: 040 712 5100
 • hakijapalvelut@metropolia.fi
 • http://www.metropolia.fi/haku

Oulun ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Yliopistokatu 9, 90570 OULU
 • Postadress: PL 405, 90101 OULU
 • Telefon: 029 448 9002
 • hakijapalvelut@oamk.fi
 • http://www.oamk.fi

Poliisiammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Vaajakatu 2, 33720 TAMPERE
 • Postadress: PL 123, 33721 TAMPERE
 • Telefon: 0295 418 301
 • valinnat.polamk@poliisi.fi
 • http://www.polamk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Satakunnankatu 23, 28130 PORI
 • Postadress: Satakunnankatu 23, 28130 PORI
 • Telefon: 02 623 4801
 • hakijapalvelut@samk.fi
 • http://samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Microkatu 1 (B-osa,1. krs),
 • Postadress: PL 6, 70201 KUOPIO
 • Telefon: 044 785 7002
 • hakijapalvelut@savonia.fi
 • http://www.savonia.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Kampusranta 11, Frami F 2. krs, 60320 SEINÄJOKI
 • Postadress: PL 412, 60101 SEINÄJOKI
 • Telefon: 020 124 5501
 • hakijapalvelut@seamk.fi
 • http://www.seamk.fi/haku

Tampereen ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: TAMK, Hakijapalvelut, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
 • Postadress: TAMK Hakijapalvelut, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
 • Telefon: 02 9452 0444
 • hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
 • http://www.tuni.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

 • Besöksadress: Wolffintie 30, 65200 VAASA, 65200 VAASA
 • Postadress: Wolffintie 30, 65200 VAASA, 65200 VAASA
 • Telefon: 020 693 323
 • hakijapalvelut@vamk.fi
 • http://www.vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia