Skip to content

Yrkesutbildning för vuxna

Kaksi kampaajaopiskelijaa harjoittelee kampauksen tekoa. Kuva: Olli Häkämies

Som vuxen kan du avlägga en yrkesinriktad examen flexibelt vid sidan av arbetet. Det kunnande som du skaffat dig i arbete och intressen beaktas då du avlägger utbildning och examen. Vuxna avlägger vanligen examina som fristående examina.

Din tidigare utbildning och det kunnande du skaffat i arbete och fritidsintressen beaktas i utbildningen.

Yrkesinriktad vuxenutbildning omfattar:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • yrkes- och specialyrkesexamina
  • yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen.

Utbildning ordnas också i form av läroavtals-, arbetskrafts- och personalutbildning. Närundervisning kan förekomma dagtid, kvällstid och under veckoslut. Du kan också studera via nätet.

Se videon om hur du avlägger en fristående examen

Var kan jag avlägga utbildning och examina?

Utbildning som förbereder för fristående examen och grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen kan du avlägga vid t.ex:

  • yrkesläroanstalter
  • vuxenutbildningscentrer
  • specialyrkesläroanstalter
  • folkhögskolor
  • specialyrkesläroanstalter
  • utbildningscentraler för idrott (idrottsinstitut)
  • läroanstalter i musik.