Skip to content

Funderar du på vuxenutbildning?

Att studera som vuxen är i regel annorlunda än inom utbildning för unga. I studierna beaktas det kunnande du har och också de krav som arbetslivet och familjelivet ställer. Studierna är ofta praktiskt inriktade och beaktar din sakkunskap och erfarenhet.

Vuxenutbildningen skiljer sig från utbildningen för unga framför allt när det gäller anordnandet av studierna.

I vuxenstudierna kan du kombinera arbete och studier, vilket kräver en noggrann tidsplan. Det är ett pussel att kombinera arbete, familj och studier. Be om hjälp och råd redan i det skede då du söker till utbildning för att så bra som möjligt kunna utnyttja de studieformer som finns.

Var ärlig mot dig själv! Bedöm realistiskt hur mycket du kan göra och hur mycket tid du kan ge studierna. En för stram tidtabell kan försvåra studierna.

I början av studierna behöver du kanske lära dig ny studieteknik, om det har gått många år sedan du senast har studerat. Undervisningsmetoderna har utvecklats och förändrats inom alla utbildningsområden.

Som vuxen behöver du inte börja om från början

I vuxenstudierna poängteras dina individuella behov. I examensinriktade utbildningar beaktas tidigare kunnande och examina. Du behöver inte lära dig samma saker om igen. Du får en individuell utvärdering av hur tidigare studier kan utnyttjas. Hur utvärderingen görs och nyttjandegraden varierar mellan olika läroanstalter och inom olika utbildningsnivåer.

Studiehinder slopas

Att studera som vuxen har underlättats genom att man avlägsnat formella hinder för studier. Du kan räkna tidigare studier till godo oberoende av om du i studier, arbete eller på fritiden skaffat din kompetens. Du blir snabbare färdig och din studietid förkortas.

Studiemöjligheterna för vuxna förbättras kontinuerligt genom att självstudier och distansstudier främjas. Utbildning ordnas förutom i läroanstalter också på arbetsplatser och i form av nätstudier.