Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Internationell gymnasieutbildning

""

Här finns information om de vanligaste internationella gymnasieutbildningarna som ordnas i Finland. I utbildningarna följs internationella läroplaner. Examina ger samma behörighet att söka till fortsatta studier som en finländsk examen.

IB-linje eller utbildning som leder till internationell studentexamen

Du kan delta i engelskspråkig undervisning som leder till IB-examen (International Baccalaureate) på gymnasiernas IB-linjer. Redan under den förberedande klassen i IB-undervisningen studerar du delvis på engelska. Under det andra och tredje året studerar du helt och hållet på engelska.

Du kan söka till IB-linjerna i den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning på våren. Läs mera om gemensam ansökan

Internationella skolan i Helsingfors

Internationella skolan i Helsingfors (The International School of Helsinki) erbjuder undervisning på engelska enligt en internationell läroplan. Den betjänar främst barn till återflyttare, ambassadtjänstemän och utländska arbetstagare vid olika företag i Helsingforsregionen. Undervisningen har den internationella IB-examen som målsättning.

Gör ansökan direkt till skolan. Bekanta dig med ansökningsförfarandet.

Utbildning som leder till Deutsches Internationales Abitur -examen (f.d. Reifeprüfung-examen)

Gymnasiet vid Tyska skolan består av klasserna 10-12. Klass 10 är förberedande och klasserna 11 och 12 examensskedet, som leder till en internationell slutexamen för gymnasiet, Deutsches Internationales Abitur -examen (DIA).

Du kan söka till utbildningen om du har

  • fått den grundläggande utbildningens avgångsbetyg (ett betyg över att du har gått nio år i skola)
  • språkdiplom I i tyska (das Deutsche Sprachdiplom I) eller ett intyg över motsvarande kunskaper i tyska språket.

Utbildningen ingår inte i gemensam ansökan. Du ansöker till utbildningen via Studieinfo med gymnasiets egen ansökningsblankett. Du kan läsa mera om utbildningen och ansökan i beskrivningen av utbildningen.

European School of Helsinki

I European School of Helsinki kan du som slutexamen avlägga European Baccalaureate (EB) -examen. Utbildningen på grundskolans högre stadium-gymnasiet inleds på nivå S1 (som motsvarar sjätte klass i den finländska grundskolan) och fortgår därefter i sju år tills de studerande avlägger den europeiska studentexamen (EB) i slutet av S7.

Läs mera om studierna och ansökan till utbildningen.