Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Fråga om studiefinansiering

Du kan få ekonomiskt stöd för studierna, då du har godkänts till läroanstalten och du studerar där på heltid. Du kan få stöd för studier efter grundskolan.

Förutsättningarna för att få stöd är beroende av din livssituation. För unga som inleder studier efter grundskolan beviljas andra stöd än för dem som redan är ute i arbetslivet. För arbetslösa finns egna stödformer, och om stöd för boende ansöker man vanligen separat. 

I Finland finansieras studier:

  • för unga som inleder studier efter grundskolan
  • för förvärvsarbetande
  • för arbetslösa
  • för invandrare
  • för personer i behov av särskilt stöd.

Ytterligare information om finansiering av studierna

Om du har frågor om studiestödet kan du ta kontakt till FPA.

Om du har frågor om vuxenutbildningsstödet kan du ta kontakt med Utbildningsfonden.