Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Fråga om erkännande av examina som avlagts utomlands

Utbildningsstyrelsen

Fattar beslut om behörighet utgående från utländsk examen för en uppgift, som i Finland förutsätter en viss utbildning eller högskoleexamen på viss nivå.

Ger utlåtanden om:

Du kan kontakta Utbildningsstyrelsen under e-postadressen erkannande(at)oph.fi.

Valvira

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar på ansökan rätt att utöva hälsovårdsyrke i Finland för yrkesutbildade personer inom hälsovården som fått sin utbildning i Finland eller utomlands.

Yrkesrättigheter inom hälsovården