Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Fråga om ansökan till högskolor

Högskolorna sköter rådgivningen om ansökan till högskolorna.

Om du till exempel vill fråga om

  • ansökan till högskolorna
  • hur du ska fylla i ansökningsblanketten
  • antagningsresultatet
  • hur du ska ta emot studieplatsen
  • eller hur du ska anmäla dig till högskolan

ska du kontakta högskolans ansökningsservice.

Kontrollera också Frågor och svar om högskoleansökan. Du kan redan här hitta ett svar på din fråga.