Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Handel, ekonomi och finansiering

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Yrkesexamen för företagare: Jag ville utmana mig själv som företagare

Nainen istuu keinutuolissa.

Annika Halmela avlade yrkesexamen för företagare med avsikt att utveckla sitt eget företag. För en ny företagare erbjuder utbildningen ett bra nätverk. Alla som vill utveckla sin affärsverksamhet drar nytta av utbildningen.

Mitt företag Hoivapalvelut AH-APU Oy, är ett företag inom social- och hälsovårdsbranschen, som hade fungerat i några år, när jag insåg att jag behövde nya riktlinjer för att utveckla företagsverksamheten. Jag ville inte bara trampa på stället så jag bestämde mig för att söka en lösning genom yrkesexamen för företagare.

Med utbildarnas och studerandegruppens hjälp lyckades jag uppdatera en fungerande företagsverksamhetsplan för mitt företag. Vi koncentrerade oss på ett delområde inom företagsverksamheten åt gången, vilket underlättade uppgörandet av en plan.

Jag behövde inte stanna upp och särskilt fundera över olika utvecklingsidéer för mitt företag, eftersom de föddes redan under utbildningen.

Jag nöjer mig inte med nuläget

Yrkesexamen för företagare gav mig handledning i att utveckla olika delområden inom min marknadsföring: jag förnyade företagsimagen, breddade tjänsteutbudet och utvecklade tjänsterna. Jag lyckades produktifiera tjänsterna och nu förstår också kunderna bättre vad tjänsterna består av.

Jag tog mod till mig och övergav handlingsmönstret ”vi gör såsom vi alltid har gjort” som är så typiskt för många företagare. Jag upptäckte att det är viktigt att granska min företagsverksamhet också utgående från yttre intressentgrupper. Nu är företagets verksamhet planerad och systematisk och utvecklingen syns också hos kunderna och andra intressentgrupper.

Utbildningen gav ett större nätverk

Som företagare jobbar jag oftast ensam, så studerandegruppen gav mig stöd i företagarvardagen. Vi utvecklar fortsättningsvis företagsverksamheten tillsammans med en av utbildarna.

Jag kan varmt rekommendera yrkesexamen för företagare för alla företagare och dem som tänker bli företagare. Speciellt för nyblivna företagare erbjuder utbildningen ett bra stödnätverk. Alla som vill utveckla sin företagsverksamhet har nytta av utbildningen. Före du anmäler dig till utbildning lönar det sig ändå att försäkra dig om att du har tillräckligt med tid för att delta i utbildningsdagarna och att göra uppgifterna, för att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Utbildningen lämpar sig för flertalet företagare, eftersom den inte kräver stora penninginsatser och finansieringen är flexibel. Utbildningsdagar ordnades med lämpliga mellanrum och jag hann samtidigt driva företaget och samtidigt hålla allt i färskt minne.

Yrkesexamen för företagare är också en bra språngbräda till fortsatta studier, som jag tänker utnyttja för utveckla mitt företag framöver. Via nätverkande har jag funnit en annan företagare inom samma bransch och vi har tillsammans grundat en dagverksamhetsenhet under namnet Hoivaonni.

Text och bild: Markkinointi-instituutti

Information om branschen

Sök information om yrken och yrkesområden i Jobbmarknadstjänsten.